Graag nodigen we jullie uit op 10 oktober tijdens internationale daklozendag, voor het Lagerhuis lijsttrekkersdebat: Een dak voor iedereen! Een debat voor de aankomende lijsttrekkers en partijen uit het veld.

Lagerhuis lijsttrekkersdebat
Parkeerplaats Parkstraat 32 (Ingang Amaliastraat 17)
13.00 – 17.00 uur

Internationale daklozendag, is een dag waarop er wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor mensen die dakloos zijn. De afgelopen vier jaar hebben wij regelmatig aandacht gevraagd bij de politiek voor de situatie van dak- en thuislozen in onze stad en is er regelmatig stevig van gedachten gewisseld over oplossingen met mensen die dakloos zijn in Den Haag wat soms tot mooie resultaten heeft geleid. Maar we zijn er nog niet. Graag gaan wij samen met de betrokken partijen in de stad; cliëntenraden, dak- en thuislozen, organisaties die met dak- en thuislozen werken en de lijstrekkers van Den Haag in gesprek over de oplossingen die jullie zien voor de dak- en thuislozen in onze stad en waar jullie je de komende 4 jaar hard voor gaan maken.

We zullen tijdens het Lagerhuisdebat ingaan op drie onderwerpen:

– Voorkomen van dakloosheid;
– Opvang en Doorstroom vanuit dakloosheid;
– Behoorlijke en betaalbare huisvesting.

We willen u de gelegenheid geven om op één van deze thema’s de standpunten van uw partij toe te lichten. Dit willen we doen door u in debat te laten gaan met één of twee andere lijsttrekkers op dit thema.

Na afloop van het debat, word er een maaltijd geserveerd. Tijdens de maaltijd is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de mensen die dagelijks met deze problemen te maken hebben. Zij kunnen jullie als geen ander inspireren en motiveren om de komende vier jaar aan de slag te gaan om het dak- en thuislozen probleem in onze stad op te lossen en een voorbeeld te zijn voor andere steden.

Programma:

13.00 uur: Inloop
13.30 uur: Lagerhuisdebat
15.30 uur: Gezamenlijke maaltijd
17.00 uur: Afsluiting

Opgeven voor het debat kan via joy@straatconsulaat.nl.
Fijn als je gelijk kunt laten weten of je blijft eten.