Nadat Fatima aan staatssecretaris Blokhuis een baksteen overhandigde, die de drager ervan permanent herinnert aan de zwaarte van het dakloos zijn, komt er nu een actieplan voor zwerfjongeren. Met een zaal vol professionals, jongeren en ambtenaren werd op 12 februari 2019 meegedacht over dit actieplan.

Staatssecretaris Blokhuis lichtte toe:

“in het actieplan maken we afspraken en wijzen we iemand aan die daar verantwoordelijk voor is”. Hij wil de jongeren graag bij het actieplan betrekken en geeft aan regelmatig met jongeren in gesprek te blijven. 22 Februari 2019 staat hiervoor weer een bijeenkomst gepland.

The Big 5

Joy Falkena van het Straat Consulaat geeft tijdens de conferentie de boodschap aan de deelnemers dat we jongeren uit de jeugdzorg pas mogen loslaten als de basis op orde is.

Den Haag heeft hier een Big 5 voor opgesteld.

Website: Jong doet mee

7 maart 2019 presentatie actieplan

Aan de achtentwintig goed gevulde werktafels, werd op verschillende onderwerpen input gegeven. Deze input wordt de komende tijd verwerkt en op 7 maart 2019 wordt het actieplan gepresenteerd.