Het kabinet komt met 200 miljoen euro over de brug voor de aanpak van dak- en thuisloosheid in 2020 en 2021. Die richt zich vooral op het beschikbaar stellen van extra woonplekken met begeleiding. Centrumgemeenten die hun plan klaar hebben kunnen op 1 juni direct met de uitvoering starten.

Staatssecretaris Blokhuis van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakte dit vandaag bekend. ‘Door de 200 miljoen euro voor de aanpak van dakloosheid nu toe te kennen, kunnen gemeenten al een aantal voorbereidende acties in gang zetten. Op 1 juni is het geld beschikbaar en dan kan direct met de uitvoering worden gestart.’

Lees het artikel op de website van gemeente.nu:

Aanpak daklozen: 200 miljoen voor woonplekken met begeleiding

Foto door Arenda Oomen van Paul Blokhuis Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport