Met de stemhulp bepaalt u welke partij het best met uw mening overeenkomt. Dit gebeurt aan de hand van 28 stellingen. Aan de stemhulp hebben 17 politieke partijen meegedaan. Op alfabetische volgorde zijn dat 50Plus, CDA, Christen­Unie-SGP, D66, Dynamo, GroenLinks, Groep de Mos, Haagse Stadspartij, Haagse Toekomst, Islam Democraten, NIDA Den Haag, Partij van de Eenheid, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP, VVD.

De stemhulp is gebaseerd op de standpunten in de verkiezingsprogramma’s. De standpunten zijn door de politieke partijen zelf gecontroleerd. Wel heeft de redactie van de Stemhulp in een enkel geval het standpunt aangepast aan de mening en/of het stemgedrag dat die partij in de actuele debatten aanneemt.

Bij elke stelling is een toelichting te vinden. Daarbij vindt u ook het standpunt van de politieke partijen over de stelling. Alle stellingen met toelichting en standpunten van de partijen zijn ook na het invullen van de stemhulp in een overzicht te bekijken.