Allereerst willen we namens BPW iedereen bedanken die bij de afgelopen Woonopstand hun steun heeft uitgesproken en solidair was. Dankzij jullie hebben we als woonbeweging in opstand een sterke vuist kunnen maken richting de politiek en de strijd voor het recht op wonen kunnen versterken.

We hebben als BPW onze bijdrage geleverd aan de succesvolle demonstraties in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Tilburg, Nijmegen, Den Haag, Utrecht en Groningen.

Maar de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en het nieuwe coalitieakkoord laat zien dat actie van onderop hard nodig is. Gelukkig staan er ook voor 2022 alweer demonstraties tegen het woonbeleid gepland. BPW steunt deze demonstraties en roept iedereen op om samen met ons het recht op wonen op te eisen. (wordt up-to-date gehouden)

Lees op de website van de Bond precaire woonvormen meer over de acties en data:

Woonstrijd in 2022! Overzicht aankomende landelijke- en lokale woonacties