Te veel kinderen en gezinnen die met complexe problemen kampen, worden te laat of niet geholpen. Dat concluderen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Kinderombudsman, de Nationale ombudsman, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Raad voor Volksgezondheid. De organisaties gaan samen onderzoeken om te kijken waar het precies vast loopt.

Vaak komen kinderen en gezinnen toch nog in crisissituaties ondank de hulp van instanties en hulpverleners. Na onderzoek zal het advies worden uitgebracht aan het kabinet. Een van de adviezen is al dat de harde regel van 18 jaar waarop de jeugdzorg stopt wordt versoepeld. Zo kan jeugdzorg worden voortgezet. Daarbij moet het ook normaal worden dat het hele gezin hulp krijgt in plaats van alleen de persoon die wordt behandeld.

Straat Consulaat: We zien al jaren dat de leeftijdsgrens van 18 jaar een probleem is. Om financiële redenen stopt hier de zorg van de jeugdwet. Een jongere is er vaak dan nog niet klaar voor en juist als je 18 jaar wordt komt er veel op je af. Straat Consulaat vindt het dan ook belangrijk dat deze overgang wordt versoepeld en beter aansluit.

Lees het complete artikel op de website van Nu.nl:

Te veel problemen in complexe jeugdzorg, organisaties gaan onderzoek doen