Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en het Trimbos Instituut blijkt dat het maar moeizaam lukt om dakloze mensen regie te laten nemen over hun leven en hulpverlening.

Na een aantal succesvolle experimenten in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen wil D66 ook in Den Haag experimenteren met een opvangconcept waarbij dak en thuislozen de opvang in eigen beheer hebben.

De regie in eigen handen
“De reguliere opvang van daklozen is op korte termijn natuurlijk een grote hulp”, zegt Mostert. “Maar op de langere termijn merken we dat mensen langer dan wenselijk in de maatschappelijke opvang blijven. Hun vooruitgang stagneert, hun toekomst stokt en de regie op hun eigen leven verdwijnt. Dat hoeft niet zo te zijn”. Het raadslid kijkt voor oplossingen naar innovaties van buiten Den Haag en ziet eigen beheer als een belangrijke aanvulling op het reguliere aanbod voor dak- en thuislozen. Dit zorgt voor meer maatwerk en meer diversiteit in opvang in Den Haag. Tegelijkertijd sluit het uitgangspunt van zelfbeheer nauw aan bij het Wmo-beleid: focus op zelfredzaamheid en zelfstandig het leven weer op te pakken.

Lees het complete bericht op de website van Dagblad070:

Haags D66: experimenteer met eigen beheer in daklozenopvang

Foto: Met dank aan Gemeente Den Haag.