Straat Consulaat ontwikkelde een meetlat, legde de verkiezingsprogramma’s hiernaast en kwam tot de conclusie dat geen enkel programma een complete strategie op dakloosheid biedt. Marlies Filbri, directeur Straat Consulaat: ‘Het college legde tijdens de vorige coalitieperiode de lat hoog voor zichzelf. Niemand in Den Haag hoefde op straat te slapen. Helaas is dat bij lange na niet gelukt.’

Daarom heeft Straat Consulaat de plannen van de politieke partijen in Den Haag voor de volgende coalitieperiode eens goed bestudeerd met de vraag of bij uitvoering van de plannen de continue toename van het aantal daklozen in Den Haag wel een halt kan worden toegeroepen. In elk programma ontbreken helaas de noodzaak, de aanzet en de middelen hiertoe. Marlies Filbri: ‘Tegelijkertijd zien we ook positieve elementen terug in de tien Haagse verkiezingsprogramma’s en als we die bij elkaar leggen ontstaat er een begin van een plan om dakloosheid in Den Haag te voorkomen en uit te bannen.’

Positieve aspecten
Er zijn mooie aanknopingspunten in de verschillende programma’s om op voort te bouwen. De afgelopen jaren liet Straat Consulaat regelmatig horen dat het van groot belang is om dakloosheid niet als individueel zorgprobleem te zien maar als een maatschappelijk probleem en dat dakloosheid in essentie een huisvestingsprobleem is. Dit geluid komt in verschillende partijprogramma’s terug waarbij expliciet wordt aangegeven dat dakloosheid mede veroorzaakt wordt door falend woonbeleid. Ook kondigen veel partijen maatregelen aan voor een soepelere omgang met de kostendelersnorm of zelfs afschaffing daarvan. Ook vragen de meeste partijen meer inzet van de gemeente op het voorkomen van schulden en vroeg-signalering. Bij inkomen staan interessante maatregelen voor het verbeteren van de levensstandaard voor mensen in kwetsbare situaties, waaronder ook (dreigend) dakloze mensen. Daarnaast wordt gepleit voor het afschaffen van boetes die dakloze mensen treffen en voor betere bejegening richting mensen die dakloos zijn, bijvoorbeeld bij het daklozenloket wat bijdraagt aan het doorbreken van stigma.

Dat geen enkel programma een complete strategie op dakloosheid biedt, valt te begrijpen. Maar dat de noodzaak en een aanzet hiertoe in z’n geheel ontbreekt is problematisch. Joy Falkena, belangenbehartiger: ‘Wij blijven graag in gesprek met alle partijen over de meetlat en de gaten in de programma’s. Wij willen zo de partijen inspireren om gedurende de campagne, tijdens de coalitie onderhandelingen en in hun periode in de gemeenteraad te werken aan een nieuw alomvattend en integraal plan zodat in 2026 daadwerkelijk geen mens meer op straat hoeft te slapen.’


Noot voor de redactie:
Straat Consulaat heeft de verkiezingsprogramma’s beoordeeld van tien Haagse partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en nu een raadszetel hebben: ChristenUnie/Staatkundig Gereformeerde Partij (CU/SGP), Democraten66 (D66), GroenLinks (GL), Haagsche Stadspartij (HSP), Groep de Mos/ Hart voor Den Haag (GdM/HvDH), Partij van de Arbeid (PvdA), Partij voor de Dieren (PvdD), Partij Voor de Vrijheid (PVV), Sociale partij (SP) en Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Contactgegevens voor interviews en vragen:
Directeur Straat Consulaat Marlies Filbri: 06-43833590 en Joy Falkena belangenbehartiger 06-51550091

De volledige analyse van het rapport vindt u terug op :
https://www.straatconsulaat.nl/wp-content/uploads/2022/02/20220216-DEF-Rapport-straatconsulaat-meetlat-dakloosheid-gemeenteraadsverkiezingen.pdf

Een samenvatting vindt u terug op:
https://www.straatconsulaat.nl/wp-content/uploads/2022/02/20220216-DEF-Samenvatting-meetlat-Straat-Consulaat.pdf

Het gebruikte instrument: meetlat ‘aanpak dakloosheid in lokale verkiezingsprogramma’s’: :
https://www.straatconsulaat.nl/wp-content/uploads/2022/02/20220216-Straat-Consulaat-Meetlat-dakloosheid-format.pdf

Download het persbericht in PDF formaat