De Achterban Jongeren denkt mee en praat mee met het Straat Consulaat, om ervoor te zorgen dat de hulp en ondersteuning aan daklozenjongeren verbeterd. De Achterban jongeren is een groep van 10 jongeren die in de praktijk het beleid van de gemeente heeft ervaren en nu adviseert hoe het beter kan. Wethouder Arjen Kapteins brengt een bezoek aan de Achterban jongeren. Tien goed voorbereide jongeren gingen met de wethouder in gesprek over wie ze zijn, wat hun motivatie is om belangen te behartigen, het actieplan en jun plannen voor het komend jaar.

Voorstelrondje:
We begonnen met een open voorstelrondje, de jongeren vertelden wie ze zijn en waar ze verbleven. Twee jongeren verbleven op het Lozerhof en in het Bella Vista hotel, dat in april de deuren sluiten voor daklozen. Zij waren erg benieuwd of hij iets kon zeggen over een mogelijke vervolgplek, maar helaas kon hij hier geen duidelijkheid over geven. Een andere jongere vertelde enthousiast over haar nieuwe studio in het Willem Dreeshuis, een succes waar ze heel blij mee is. Bij andere jongeren was de moed in de schoenen gezakt, zij verbleven al jaren in een doorstroomvoorziening, zonder uitzicht op een eigen woonplek. De wilde graag een aantal dingen met de wethouder bespreken:

Actieplan Jongeren
Twee jaar dachten jongeren actief mee in het actieplan dak- en thuislozen jongeren. Een aantal onderwerpen worden uitvoerig doorgenomen.

24-uursopvang:
De jongeren vertelden uitgebreid over hun ervaringen toen ze nog werden opgevangen in de nachtopvang waar ze elke dag om 8.00 uur weer uit werden gezet en ze zelf de dag moesten zien in te vullen. Bij de Wenckebach stonden mensen je soms op te wachten. Daarom zijn ze ontzettend blij met de 24-uursopvang die de afgelopen jaren is ingevoerd. De nachtopvang was voor de jongeren een hel. Je zit dan binnen

Informatie voor jongeren:
Ook de informatievoorziening voor jongeren is een speerpunt vanuit het actieplan. De jongeren vinden dat de informatie vanuit de scholen aan jongeren veel beter zou kunnen. Vaak wordt er nog gesproken over dakloosheid vanuit het stigma van de oude man en is er veel te weinig informatie. De gemeente Den Haag zou de Kwikstart app veel beter kunnen gebruiken en verbeteren. Dus zorg dat via die app direct de juiste informatie wordt geboden in plaats van een link richting een algemene website voor jongeren.

cliëntondersteuning:
Straat Consulaat geeft cliëntondersteuning aan jongeren via een wekelijks spreekuur. Met ervaringsdeskundigen waardoor de drempel lager wordt richting opvang en andere voorzieningen voor dakloze jongeren. Sylvana, die dit spreekuur draait, verteld over de jongeren die zij afgelopen jaar heeft ondersteund en hoe blij ze is dat ze hier komend jaar mee verder kan.

Jongerenregisseurs:
De jongerenregisseurs die nu actief zijn in de gemeente, zijn voor de jongeren een opluchting. Soms hebben ze heel veel hulpverleners op verschillende terreinen en de jongerenregisseurs bieden het overzicht en ze steunen de jongeren in de verschillende hulpverleningstrajecten. Ze bieden mentale ondersteuning en zijn objectief en onafhankelijk. Ze staan er echt voor de jongeren zelf. Zij leggen de druk op de hulpverlening door te coördineren en partijen te laten samenwerken. Ze zijn altijd bereikbaar en staan dag en nacht voor je klaar. De invoering van de jongerenregisseur is een echt succesverhaal!

JIM:
Veel jongeren van de achterban jongeren hebben een ervaring in de jeugdhulp. Daar hadden ze heel vaak nieuwe hulpverleners. Jouw ingebrachte Mentor (de JIM)is er op gericht dat je zelf iemand uitkiest die langere tijd met je mee kan lopen. Verschillende organisaties hebben afgelopen jaar een Jim training gevolgd en gaan hier komend jaar mee aan de slag.

De toekomst
Waar moeten we de komende vier jaar mee verder? De Achterban jongeren overhandigen de wethouder hun jaarplan waar ze afgelopen weken aan hebben gewerkt. Hierin staan een aantal punten waarvan zij hopen dat ze dit jaar worden opgepakt.

De wethouder bedankt door de jongeren voor hun inzet bij het actieplan, als dank mogen zij met zijn allen uit eten op kosten van de gemeente. De Achterban jongeren hoopt dat de wethouder of zijn opvolger in de toekomst minimaal één keer per jaar langskomt.

 

Wethouder Maatschappelijke Opvang Arjen Kapteijns op bezoek bij de reguliere vergadering van de Achterban Jongeren
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger
Wethouder Maatschappelijke Opvang Arjen Kapteijns op bezoek bij de reguliere vergadering van de Achterban Jongeren
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger