Gisteren heeft Fietje Schelling namens JONG doet mee! bij de Commissie Samenleving ingesproken over het Doorbraakplan woonruimte statushouders en zorgdoelgroepen om aandacht te vragen voor duurzame en betaalbare huisvesting voor jongeren in Den Haag. Ook Peter Bos heeft namens het Straat Consulaat ingesproken om te benadrukken dat er écht doorgepakt moet worden op het doorbraakplan.

In 2021 vonden we het namelijk een stap in de goede richting, eindelijk concrete plannen om 1000 extra plekken te realiseren voor statushouders en zorgdoelgroepen. Het was onduidelijk hoeveel woningen specifiek voor jongeren waren. Drie jaar later zijn veel initiatieven en plannen helaas niet gerealiseerd. Voor jongeren tot 29 jaar zijn er de afgelopen drie jaar 42 extra woningen gerealiseerd. Veel initiatieven in het Doorbraakplan zijn tijdelijk. Zo is de locatie Badhuisweg, waar 15 plekken voor jongeren waren gerealiseerd inmiddels weer gesloten. Het is onduidelijk hoeveel extra permanente plekken voor jongeren zijn gerealiseerd sinds 2021.

De nood is hoog. Er zijn veel te weinig betaalbare woonplekken voor jongeren. Jongeren slapen in kelderboxen, bij vrienden op de bank, verblijven langer dan 6 maanden in de noodopvang en jongeren uit jeugdzorg kunnen geen vervolgplek vinden. Hun leven staat stil. Vanuit deze situatie kunnen zij geen volwaardig leven leiden, problemen stapelen zich op en het ontbreekt aan toekomstperspectief. Er is geen licht aan het einde van de tunnel.

Al 20 jaar is er geen specifiek beleid voor huisvesting voor jongeren in Den Haag, studenten niet meegerekend. Gisteren kondigde het College aan dat er een nieuwe Woonzorgvisie aankomt. Daarin moet duidelijk zijn dat jongeren een prioriteitsgroep zijn. Zij moeten toegang hebben tot stabiele, duurzame, passende en betaalbare huisvesting.

Het water staat tot aan de lippen. Jongeren kunnen niet wachten tot de komst en de uitvoering van de Woonzorgvisie. Er moet veel meer gebeuren en wel op korte termijn. Een apart plan jongerendakloosheid is hard nodig, met als uitgangspunt: voorkomen dakloosheid en het oplossen van dakloosheid met wonen. Het is tijd voor actie!

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!