• Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Ons werk is soms hartstikke zwaar! We werken met een zware doelgroep. Politici en het politieke spel, dat valt niet mee 😉 Maar ik heb het nu met name over de mensen voor wie wij dagelijks klaarstaan, de dakloze mensen in de stad. Ik kan wel zeggen dat elke medewerker zich met hart en ziel inzet voor de dakloze mensen op zijn of haar unieke manier. En dat werken met passie kost veel energie, met name als dingen niet uitpakken zoals je hoopt, een resultaat ver weg lijkt ondanks al je inspanningen, als je goede bedoelingen een ongewenst bijeffect hebben, als er sprake is van spanningen of zelfs conflictsituaties. Daar loop ik zo nu en dan zelf ook tegenaan en wellicht jij ook. Dat mag, dat kan, dat is menselijk en dat mag je uitspreken.

Niet alles is leuk aan ons werk en niet alles is leuk aan herstellen. Als je door een rotperiode gaat op werk of privé, neem de tijd om voor jezelf te zorgen, doe wat jij nodig hebt, voel je vrij om bij mij of een andere collega om steun te vragen en besef dat ons werk veel van ons vraagt en dat je dus bijzonder waardevol werk doet dat niet iedereen kan doen. Ik zie je en ik waardeer je!

Met groeten van Mieke

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

10 oktober – Wereld Dakloze Mensen Dag

We hadden zo gehoopt dat het niet meer nodig zou zijn, maar toch, het blijkt meer nodig dan ooit. Het aantal dakloze mensen groeit nog steeds, terwijl er redelijk wat huizen leegstaan en er flexwoningen in de opslag bij het ministerie staan die niet in elkaar gezet worden. Daar hebben we niets aan!

EN DUS:

10 oktober 2023 is het Wereld-Dakloze-Mensen-Dag!!!

En natuurlijk doet Straat Consulaat mee, jullie toch ook allemaal met iedereen die met jullie wil gaan meedoen! Dus: kom, roep je vrienden, kennissen, bekenden op en neem ze mee 10 oktober 2023. Je zult begrijpen dat de organisatie van zo’n dag niet zomaar gaat, daarom zijn we druk aan het voorbereiden: elke donderdag vergaderen wij van 11.00 tot 12.00 uur. Er zijn ook 3 momenten geprikt om te knutselen. We gaan dan protestborden maken en de deur beschilderen.

Oh ja, het programma: we verzamelen bij de Torenstraat en lunchen samen. De lunch wordt verzorgd door st. de Vriend. Daarna vallen we met de deur in huis door letterlijk een deur in onze protestmars mee te nemen en met z’n allen naar het stadhuis te lopen, een deur die we natuurlijk ludiek opleuken met beschildering, leuzen en onze wensen.

Een schot voor de boeg:

Ik zie huizen in de opslag staan
huizen die ze niet willen bouwen
met de verkiezingen voor de deur
hoe moet je de politiek nog vertrouwen.

En dan al die mensen met zorgen te veel
wie gaat voor hen die huizen bouwen
wie is zo fideel.

En dan al die mensen
sommigen met helemaal niets
sommigen met een tent
ondanks al het gebabbel
worden zij niet gekend.

En dan al die mensen met zorgen te veel
wie gaat voor hen bouwen
een heerlijk huis
met een tuin met struweel!

Yvonne Louise

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Nergens meer welkom
Boa’s en politie
Ik altijd een bon
Gemeentekas gevuld,
weer een ton

Joshua

Verslag van een raadsvergadering

31 augustus 2023

Vanuit de Achterban 27+ heb ik, Joshua, de raadsvergadering op 31 augustus bijgewoond op de tribune. Tijdens deze raadsvergadering werd onder andere het beleidskader aanpak dakloosheid 2023-2030, Den Haag geeft Thuis, besproken.

Dromen…

Zeer duidelijk was het de afgelopen raadsvergadering: de afwachtende houding. Er bleek dat er wel ambities zijn om het Haagse dak- en thuisloze mensen probleem op te lossen, enkel volgen er (nog) geen concrete acties. Dus vooralsnog dromen zonder daadkracht.

Uit de vergadering blijkende zijn er weinig acties welke direct toepasbaar zijn zonder goede meting van het aantal dakloze mensen, volgens de wethouder(s) is er niets mogelijk zonder meting. Dat betekent dus dat er ook dit jaar weer mensen kans lopen om te sterven op straat omdat ze niet opgevangen of geholpen worden. Op zijn minst zullen de zorgkosten omhoog lopen voor deze mensen.

Vele gezichten…

Het overgrote deel van de politieke partijen vindt dat er actie moet worden ondernomen, al zijn er een aantal welke een fout beeld van de realiteit van dak- en thuisloosheid hebben en maar niet onder ogen willen zien dat dit niet enkel drugsverslaafden en alcoholisten zijn. Zij zien niet in dat dakloosheid kan komen door een ruzie met je inwonende vriendin waardoor jij maar weg gaat, niet dat er zorg was voor familieleden welke niet gedekt werd waardoor het financieel voordeliger was dat jij je uitschreef om de kosten te drukken. Niet het uitzendbureau welke je onterecht ontsloeg, die ook jouw huisvesting regelde en die nu jouw belastingteruggaves met alle liefde op hun bankrekening ontvangen, de bank die foutief je rekening afsloot waardoor je geen huur kon betalen en je vervolgens niet van het juridisch loket de juiste informatie kreeg, waardoor je op straat belandde. Dak- en thuisloosheid heeft vele gezichten.

Leegte…

Gelukkig blijkt er ruim 200.000 vierkante meter kantoorruimte beschikbaar in Den Haag. Toch staan deze kantoren al jaren leeg en te vergaan terwijl men op straat strijdt om te overleven en zich opmaakt voor de zoveelste regenbui in enkel een t-shirtje.

Helaas lijken de wethouders en politici niet geheel gemotiveerd om oplossingen door te voeren met daadkracht. Terwijl er meermaals is bewezen dat preventiewerk beter werkt dan genezen.

Wethouder….waar ben je?

Wat opviel was dat “de wethouder Wonen en Leefbaarheid” niet aanwezig was tijdens deze aangelegenheid waardoor er in essentie weinig effectiefs besproken kon worden tijdens deze vergadering. Hieruit blijkt wel dat de wethouder niet geneigd is acute oplossingen te bieden. De VVD is van mening dat een werkkamp wel een optie is.

Meer geluk volgend jaar lijkt de strekking.

Joshua

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Onderschrift foto: Deelnemers aan de training cultuursensitief werken met trainer Abderrahim van PEP