Het CBS heeft 27-9-2023 haar rapport over dakloosheid in Nederland gepubliceerd, waarin wordt beweerd dat er begin 2022 26,6 duizend dakloze mensen waren, zonder noemenswaardige veranderingen in de samenstelling van deze groep. Onze reactie op deze cijfers omvat verschillende punten.

  1. Tellen in plaats van schatten: Het CBS maakt een schatting van dakloosheid op nationaal niveau, wat slechts een indicatie is en niet geschikt is voor doelgericht beleid. Lokaal inzicht in de diverse situaties van dak- en thuisloze mensen is cruciaal.
  2. Cijfers ontbreken: CBS-rapporten bevatten geen gegevens over bepaalde groepen, zoals kinderen onder 18 jaar, mensen boven 65 jaar en mensen zonder verblijfspapieren.
  3. Minder zichtbare groepen worden genegeerd: De CBS-methode is gebaseerd op administratieve bronnen en negeert groepen die minder vaak voorkomen in deze administraties, zoals jongeren, vrouwen, arbeidsmigranten en mensen die als zelfredzaam worden beschouwd.
  4. Het CBS hanteert dezelfde definitie en methode als voorheen: Er is een discrepantie tussen de CBS-methode en de ETHOS Light-definitie van dakloosheid, die als leidende definitie wordt beschouwd. Het CBS heeft zijn methodologie nog niet aangepast.
  5. De werkelijke omvang is nog onbekend: We stellen dat het werkelijke inzicht in dak- en thuisloosheid ontbreekt en pleiten voor een telling volgens de ETHOS-definitie.

Kort samengevat ontbreekt er lokaal inzicht in de diversiteit van dakloosheid in Nederland, en we roepen op tot meer gedetailleerd onderzoek volgens de ETHOS-definitie om een nauwkeuriger beeld te krijgen van deze problematiek.

Lees de volledige reactie van Kansfonds op hun website:

Reactie Kansfonds op CBS schatting dakloosheid

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Beeld: Kim van de Wetering.