De afgelopen weken heeft het Straat Consulaat ondervonden dat er een toename is van dakloze mensen die niet in aanmerking komen voor opvang. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar geworden op de Koekamp bij het Centraal Station waar deze mensen noodgedwongen in tentjes bivakkeren. Handhavers van de gemeente en de politie treden hier vaak genadeloos tegen op en ontnemen deze mensen hun laatste recht op huisvesting. Het Straat Consulaat, dat zich inzet voor de rechten van dakloze mensen, vindt dit inhumaan en trekt hierover aan de bel.

Peter Bos, namens het Straat Consulaat: “Sinds april is de permanente winteropvang weer gesloten en ook de Corona-opvang voor dakloze mensen in o.a. hotels is gestopt. Dankzij deze voorzieningen werd er ruimhartig voorzien in de opvang van dakloze mensen. Nu dit is stopgezet wordt de problematiek weer zichtbaar”.

Uit een recent onderzoek van Onderzoeksinstituut IVO blijkt dat EU-werknemers in Nederland te kampen hebben met slechte en onzekere werk- en woonomstandigheden, waardoor de kans op dakloosheid groot is. Peter Bos: “Werk en huisvesting zijn bij deze mensen vaak met elkaar verbonden. Als het werk stopt, houdt ook de huisvesting op. Eenmaal dakloos, is het voor EU-werknemers heel moeilijk om uit deze situatie te komen. En hoe langer ze dakloos zijn, hoe moeilijker.”

Het gevolg is dat het risico op verder afglijden groot is. Peter Bos: “Ruimhartige en tijdige opvang, zorg en ondersteuning is, juist voor deze groep, cruciaal. De overheid is verantwoordelijk voor het beleid rondom deze kwetsbare EU-burgers, maar laat deze mensen nu aan hun lot over.”

Het Straat Consulaat is dan ook niet te spreken over de ontruimingen op o.a. de Koekamp. Peter Bos: “Mensen hun laatste schamele onderdak afnemen is inhumaan en in strijd met de wet en de zorgplicht van de overheid. In plaats van deze mensen te helpen duwt men ze nog verder in de ellende. Dit kan zo niet langer”.