De laatste tijd verschijnen jongeren vaak in het nieuws, helaas meestal in verband met onderwerpen als mentale gezondheid, dakloosheid en armoede. Het aantal dakloze jongeren neemt toe, steeds meer jongeren groeien op in armoede, en het toekomstperspectief van veel jongeren wordt bedreigd door onder andere een tekort aan betaalbare huisvesting. Opmerkelijk is dat volgens het Nederlands Jeugd Instituut momenteel één op de zeven jongeren onder de 18 jaar bij Jeugdzorg terechtkomt.

In een indrukwekkende documentaire delen 15 jongeren uit Delft hun perspectieven op deze thema’s, waardoor de kijker een oprechte en ongefilterde blik krijgt op hoe zij de samenleving ervaren. Gunou, een van de deelnemers, verwoordt het krachtig: “Bezuinig niet op jongeren. Wij zijn de toekomst, en de ouderen lenen nu onze wereld.”

Wij zijn het hier volledig mee eens. Wij pleiten ervoor dat er in Den Haag flink geïnvesteerd wordt in jongeren. Daarom blijven wij ons inzetten om de situatie van dakloze jongeren in Den Haag te verbeteren en richten we ons ook op het voorkomen van dakloosheid. Ons doel is om te allen tijde dakloosheid onder jongeren te voorkomen.

Bekijk de documentaire hieronder via YouTube:

Bekijk de documentaire op Youtube.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!