Op woensdagavond kwamen wethouders, ambtenaren, jongeren van ‘Jong doet Mee!’ (Achterban Jongeren), en leden van de ouderraad samen op de bovenste verdieping van de bibliotheek. Het doel van deze bijeenkomst was om te discussiëren en input te leveren voor de werkagenda van H10 (10 gemeente Haaglanden) van de komende drie jaar.

Namens ‘Jong doet Mee!’ en de ouderraad hebben we drie belangrijke onderwerpen aangedragen die we graag opgenomen zien in de werkagenda:

  1. Liefdevolle Jeugdzorg: We bespraken wat liefdevolle jeugdzorg inhoudt, hoe het toegepast kan worden, en welke afspraken met zorgaanbieders gemaakt kunnen worden om dit te realiseren.
  2. Wachtlijsten: Een wachtlijst is vreselijk. Er zijn echter maatregelen die genomen kunnen worden om jongeren en ouders niet het gevoel te geven dat ze er alleen voor staan. Voorbeelden hiervan zijn effectief wachtlijstbeheer en door te vragen wat jongeren of ouders nodig hebben in de tussentijd. Het is belangrijk om hierover met aanbieders concrete afspraken te maken.
  3. Doorgaan na 18 jaar: We zien nog steeds dat jongeren die 18 worden, losgelaten worden door essentiële jeugdinstellingen. Dit mag niet. We hebben daarom gesproken over mogelijke oplossingen, zoals het organiseren van een ‘waakvlam’, het geven van een prominente rol aan de JIM in de inkoopvoorwaarden, en instellingen vragen om na een half jaar en een jaar te checken hoe het met de jongeren gaat. Op lange termijn is het noodzakelijk om een oplossing te vinden die voorkomt dat jongeren uit de jeugdzorg dakloos raken.

We hopen dat deze avond productief was en kijken ernaar uit om onze input terug te zien in de definitieve werkagenda.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!