De komende twee jaar krijgen gemeenten extra sociaal budget. Voor jeugdzorg, om werklozen aan een baan te helpen, en voor de schuldenaanpak. Dat blijkt uit de op Prinsjesdag gepubliceerde septembercirculaire van het gemeentefonds.

 

Het extra geld voor het sociaal domein komt bovenop de eerder toegezegde coronacompensatie. Een deel is bedoeld om het Steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden in gang te zetten. Het gaat om maatregelen als begeleiding naar werk, aanpak van jeugdwerkloosheid, en (om)scholing en ontwikkeling. Maar ook het tegengaan van armoede en problematische schulden. Een deel van dit beleid wordt uitgevoerd door gemeenten.

Lees het complete bericht op de website van Gemeente.nu:

Extra budget voor bijstand, jeugdzorg en schuldhulp