• Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Lieve lezer,

De zomer is nu merkbaar begonnen! Op de eerste warme dagen stonden wij klaar met ijsjes om deze uit te delen aan de dakloze mensen die de Koekamp bezoeken voor een maaltijd. Ook delen we weer flesjes water uit. Paul, hier op de foto, is een van de vrijwilligers die regelmatig met Jeroen Melchior op pad gaat om dit en meer te doen.

We hebben ook een introductiebijeenkomst gehad voor de nieuwe vrijwilligers op 20 juni. Er zijn gelukkig veel enthousiaste mensen die vanaf 3 juli de koffiebar gaan draaien. Ik zie er naar uit om een bakkie thee te doen in de koffiebar.

Ondertussen ben ik weinig zichtbaar de komende weken, omdat ik thuis aan een subsidie-aanvraag werk. Dat betekent dat ik minder bereikbaar ben en zo min mogelijk afspraken inplan. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie het even zonder mij redden ūüėČ Op 15 juli is de deadline, dus daarna ben ik weer vol aanwezig.

See you later!

Met groeten van Mieke

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Van Bryan

Beste allemaal,

Zoals velen al weten ben ik Bryan en ik werk sinds deze maand voor Straat Consulaat.

Ik ben hier begonnen als vrijwilliger omdat ik mij al enige tijd aan het ori√ęnteren was voor werk in de zorg en dan specifiek met mensen met een verslavings- achtergrond en/of psychiatrische en/of dak- en thuisloze achtergrond. Ik heb zelf een leven van ruim 20 jaar verslaving achter de rug met psychiatrische problematiek en alles wat daarbij komt kijken.

Na een jarenlange strijd met ups en downs, therapie√ęn, opnames en programma‚Äôs, vallen en opstaan kan ik nu met enige trots zeggen dat ik 4 jaar en 6 maanden clean ben. In dat korte tijdsbestek heb ik mijn vrouw leren kennen waar ik nu mee getrouwd ben, ben ik verhuisd en heb ik een lieve stiefzoon erbij gekregen en een dochtertje van net 3 maanden.

In de toekomst wil ik mij dan gaan richten op de bovengenoemde hulpbehoeftes van mensen en ik wil graag mijn eigen ervaring inzetten om anderen te ondersteunen en hoop te geven, hoop voor de toekomst en een luisterend oor en helpende hand aan reiken.

Ieder heeft zijn eigen pad te bewandelen maar ik geloof dat met de juiste input en de nodige ondersteuning het haalbaar is om je leven te kunnen veranderen daar waar je kunt en wilt.

Ik wil mij dan ook samen met mijn collega’s (en daar bedoel ik dus ook alle vrijwilligers mee) 100% inzetten voor alle mensen waar wij mee te maken krijgen. Jullie mogen bij mij altijd komen voor een praatje of om mij te vragen hoe ik dingen in het verleden heb aangepakt. Ik ben er voor jullie!

Mijn motto is dan ook: Laat hetgeen ik heb meegemaakt niet voor niets zijn geweest! Met andere woorden: laat het gebeurd zijn zodat ik anderen kan leiden naar een pad van herstel en onderdak en een betere toekomst.

Ik wil bij deze ook mijn dankbaarheid uiten naar dit geweldige team en in het bijzonder Mieke, Jeroen M. en Marlies die mij de kans hebben gegeven om mij te mogen ontwikkelen bij Straat Consulaat.

Tot snel bij Straat Consulaat of een van de locaties die wij bezoeken.

Met vriendelijke groet,

Bryan

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Paradise by the Dashboard Light?!

Woensdag 31 mei was er een soort voortgangsrapportage over hoe de gemeente Den Haag het Nationaal Aktieplan bestrijding dakloosheid gaat uitvoeren. Dit gebeurde op uitnodiging van de Commissie Samenleving van de Gemeente Den Haag. Bij de presentatie waren gemeenteambtenaren, een Rijksambtenaar en genodigden van Kansfonds, Kessler Stichting, Leger Des Heils, het Daklozenloket, een jongerenregisseur en Straat Consulaat present. Namens Straat Consulaat waren Marlies en Berry aanwezig. Zij hielden een betoog over enerzijds te weinig aandacht voor de opvang van EU-burgers en anderzijds dat de inzet van ervaringsdeskundigheid nog te weinig wordt gewaardeerd en ingezet. Deze avond is een direct gevolg van de analyse van de werkgroepen sessies die de Gemeente Den Haag had gehost in het licht van het Nationaal Aktieplan bestrijding Dakloosheid 2030. Leden van de Commissie Samenleving (waaronder het Maatschappelijke Opvang beleid valt) konden vragen stellen aan de genodigde aanwezigen, die ieder een presentatiebeurt kregen waarin ze hun standpunten konden toelichten.

Ambitie of illusie

Tijdens de presentatie van de genodigde betrokkenen lijkt sprake te zijn van een twee richtingen strijd. De ambitie van de gemeente en het Rijk en Straat Consulaat is dat iedereen een woonruimte heeft in 2030 en dat preventie zo goed gaat werken dat niemand op straat komt te staan. Housing First wordt hierin een belangrijke schakel, waarbij de uitvoering zo wordt veranderd dat er voor iedere dak- en thuisloze persoon een woonruimte beschikbaar komt. Dat is de ambitie. Verreweg de meeste aanwezigen ondersteunen de ambitie van het plan, een aanwinst voor de dak- en thuisloze mensen.

Bram Schinkelshoek van de Kessler Stichting liet weten het helemaal niet eens te zijn met Straat Consulaat en deze ambitie en vond het een illusie dat dakloosheid ooit helemaal zou verdwijnen. Convenant woningen zijn volgens hem de beste oplossing, waarvan er natuurlijk volgens hem te weinig zijn. Dat geldt ook voor Housing First of andere vormen van woonruimte. Volgens Bram is de maatschappij zo ingericht dat het niet louter om dakloosheid gaat, maar dat het een zorgprobleem is Рvooral verslaving is een groot probleem en multi-problematiek. Hij benoemt ook dat het inwonersaantal blijft stijgen in de grote steden. Dat er multi-problematiek is, KAN grotendeels door de huidige inrichting van de maatschappij komen (en het wordt juist verergerd, veroorzaakt en in stand gehouden door hoe er NU met dak- en thuisloze mensen omgegaan wordt). Kennelijk vergeet Bram ook de economisch dakloze mensen: zij hebben geen convenant woning nodig. Ook scheert hij hierbij dak- en thuisloze mensen over een kam (als je niet dakloos of dreigend dakloos bent Рik weet hoe dat voelt Рkomt multi-problematiek mijns inziens grotendeels niet meer voor).

Natuurlijk blijft er altijd kans bestaan op mensen die buiten de boot vallen of dakloze mensen die van buiten de stad hierheen komen. Van evident belang is daarom natuurlijk dat er altijd een mini-opvang open blijft en vooral ook van evident belang is dat de informatie over dreigende dakloosheid en signalering goed gaat werken. Bram vergeet ook dat het hier een Nationaal Plan betreft dat voor iedere gemeente uitgewerkt en uitgevoerd moet gaan worden. Dit geldt zeker ook op het gebied van preventie. Regio- en centrumgemeenten zullen hierbij nauw moeten gaan samenwerken, zodat langdurige dakloosheid zoals wij die nu kennen nooit meer kan plaatsvinden. Naar mijn mening zou een gemeente ook niet meer inwoners moeten willen toelaten dan dat er woonruimte beschikbaar is. In het meest ideale geval hoeft de GGZ-sector straks ook geen rol meer te spelen in de aanpak van dakloosheid omdat het systeem van preventie en wonen dan heel anders is ingericht.

Nieuwe werkwijzen

Het wordt de komende jaren een hele uitdaging om de doelstelling te bereiken van een land zonder dakloze mensen in 2030. Er zijn naar schatting van het Rijk 1,5 miljoen burgers met een Nederlandse nationaliteit die dringend zelfstandige woonruimte nodig hebben, waarvan bijna 100.000 dak- en thuisloze mensen, 900.000 jongeren die te lang thuis moeten blijven wonen door woninggebrek en 400.000 adresloze mensen die bijvoorbeeld in vakantieparken wonen. Dat is nog afgezien van alle niet-Nederlandse burgers die hier verblijven zonder vaste woonplek (gedocumenteerd en ongedocumenteerd).

Men wil dakloze mensen gaan tellen via de Ethos light methode. Ik begrijp dat dreigende dakloosheid ook meegeteld gaat worden, het lijkt mij lastig om dit exact te doen. Eigenlijk zou dakloosheid allang zo geteld moeten worden, waarom wordt dit nu pas gedaan?

De ambities zijn er, illusie of niet, maar de uitvoering moet nog wel in de steigers worden gezet. Ook dat wordt een uitdaging, want ambtelijke molens werken traag, zo luidt het spreekwoord. Betrokkenen zijn nu bezig met de oprichting van een centrale website van waaruit alles aangestuurd zal worden. Het belangrijkste onderdeel daarvan wordt een soort dashboard waarop alle ontwikkelingen te zien en te volgen zijn. Wij belangenbehartigers verwachten op dat dashboard een constante stroom van toeters en bellen en oplichtende lampjes te zien, zodat het echt een Paradise by the Dashboard Light gaat worden in 2030.

Ronald

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Voorlichting ROC Mondriaan Leidschenveen

Straat Consulaat is onlangs benaderd door het ROC Mondriaan locatie Leidschenveen met de vraag of wij een aantal gastlessen kunnen verzorgen voor de tweedejaars studenten MBO Sociaal Werk. Er werd gevraagd om 8 gastlessen te verzorgen en omdat de voorlichtingen op korte termijn plaats vonden, werd aan meerdere vrijwilligers gevraagd of ze dit willen helpen verzorgen.

Samen met Mieke gingen we aan de slag om het programma rond te maken. Er werden een aantal vrijwilligers benaderd die samen met Jeroen van Es en Ron Staallekker de gastlessen verzorgen.

Uiteindelijk zijn Robert, Mattijs, Paul, Frank en Dennis mee naar school geweest om anderhalf uur lang onder andere hun ervaringsverhaal met de studenten te delen. Tamara, Femke, Wieneke en Nils zijn de docenten die samen met de studenten de les volgen. De kleinste groep was 7 studenten daar waar de grootste groep uit ongeveer 15 studenten bestond.

Zonder uitzondering heeft elke groep heel erg goed meegedaan. De vrijwilligers waren goed voorbereid op hun verhaal en de studenten wisten ons elke keer weer te verrassen met hele goede vragen.

Naast de ervaringsverhalen hebben Jeroen en Ron ook het een en ander verteld over Straat Consulaat. Wie wij zijn en wat we doen voor de dak- en thuisloze mensen. We hebben tevens aandacht besteed aan de wijze waarop de beeldvorming jegens dak- en thuisloze mensen plaatsvindt. In de media komen we nog veel te vaak de stereotype foto‚Äôs tegen waarop een dakloze meneer met een lange baard en een hond ergens op straat ligt met een fles sterke drank. Wij hebben aan de hand van foto‚Äôs die een aantal jaar geleden gemaakt zijn in het kader van de expositie ‚Äúmensen zoals jij en ik‚ÄĚ laten zien aan de studenten dat de meeste dakloze mensen helemaal niet lijken op dat stereotype beeld. Het zijn echt gewoon mensen zoals jij en ik. In alle vormen en maten met allerlei verschillende achtergronden en problematiek. En niemand die ziet of zelfs maar vermoedt dat deze mensen dakloos zijn.

Heel fijn dat wij door het ROC gevraagd zijn om dit samen met de vrijwilligers te mogen doen. Het ROC heeft aangegeven ons voor volgend jaar zeker weer uit te nodigen. De reacties van de studenten waren overwegend zeer positief en ook de vrijwilligers vonden het heel leuk om te doen. Volgend schooljaar weer!

Ron

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Een dag in de wereld van de belangenbehartiging

Voor het eerst ben ik op 6 juni meegegaan naar een wethoudersoverleg. Ik viel met mijn neus in de boter, want er waren niet 1, maar 2 wethouders aanwezig; mw. Vavier (maatschappelijke opvang) en dhr. Balster (wonen). Dit was mijn impressie:

Politiek en beleid zijn abstracte dingen. Plannen, voornemens, evaluaties, afspraken, verantwoordelijkheden: ik hoorde alles voorbij komen. Klinkt allemaal goed (waar hier en daar ook knelpunten aan bod kwamen), maar wat heb je eraan als je buiten in een tent ligt, beroofd van je veiligheid en je slaap, niet in staat om je dochter te zien zoals jij dat zou willen en zij dat nodig heeft? Ik blijf het lastig vinden om de link te zien tussen wat er wordt bedacht in mooie woorden op papier en wat er in de realiteit gebeurt. Maakt wel heel goed duidelijk waarom belangenbehartiging vanuit ervaringsdeskundigheid enorm belangrijk is. Wij zijn de brug tussen beleid en realiteit!

Wat mij verder opviel, is dat de verantwoordelijkheid veel bij de burgers zelf wordt gelegd. Bijvoorbeeld bij de jongeren die tijdelijk op de Badhuisweg gehuisvest zijn en die nu uit hun woning moeten. Dhr. Balster zegt dan: wij hebben bij het aanbieden van de tijdelijke woonruimte niet aangegeven dat de gemeente zorgt voor vervolghuisvesting ‚Äď oftewel: de jongeren zijn zelfverantwoordelijk voor hun woonprobleem. Woningen zijn er niet voor deze jongeren ‚Äď dat was twee jaar geleden een probleem en dat is het nu nog steeds. Kunnenjongeren voor het algemene woonprobleem dan zelf de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de oplossing ervan?

Op twee andere punten werd naar mijn mening ook de verantwoordelijkheid teveel in de schoenen geschoven van de burger zelf:

– bij ontruimingen (bijvoorbeeld bij overbewoning) willen de EU-burgers zelf geen hulp en ze verdwijnen in hun eigen netwerk, bijvoorbeeld omdat ze zwart werken of schulden hebben. Dat de gemeente geen opvang, hulp en zorg biedt aan deze mensen, is hun eigen verantwoordelijkheid.

– de burger moet elk aanbod van woonruimte accepteren ‚Äď je mag niet weigeren en anders is het je eigen schuld dat je dak- of thuisloos bent. Maar als je aangeboden woningbouwhuis vol met schimmel zit en je bij de bezichtiging al last van je longen krijgt of als je geen trappen kunt lopen en jouw aanbod op de bovenste verdieping in het portiek is, dan is dat toch een lastige beslissing.

Mooiste uitspraak werd gedaan door Fabian van Stichting Devjo: dakloosheid is altijd een woonprobleem en soms een zorgprobleem. Ik voeg daar aan toe: overlast is een symptoom. Bestrijd niet de overlast, maar het probleem.

Leuk om alles een keer mee te maken, maar ik ben blij dat ik niet elke dag het politieke spel hoef te spelen! Petje af voor de belangenbehartigers!

Mieke

Tips van de maand

Er worden veel evenementen in Den Haag georganiseerd de komende zomer. Wij hebben er een paar voor je op een rijtje gezet:

Parkrun Zuiderparkhttps://www.parkrun.co.nl/zuiderpark/
Elke zaterdag om 9 uur 5 kilometer door het Zuiderpark rennen, wandelen of de mensen aanmoedigen die dit doen.

Platenbeurs op het Lange Voorhout op zaterdag 1 juli van 10.00 tot 17.00 uur Рhttps://denhaag.com/nl/lange-voorhout 
Mocht je ge√Įnteresseerd zijn in platen, dan is dit je kans om te gaan neuzen voor je nieuwe plaat.

Le Marie Marche Marktwww.lemariemarche.nl 
Een beetje Frankrijk in Den Haag – een markt die op de Franse markten ge√Įnspireerd is. Onder andere op 1 en 2 juli en 19 en 20 augustus aan de Lange Vijverberg en op 27 augustus in de Prins Hendrikstraat.

Salt markethttp://www.saltmarket.nl/ 
Lekker uitwaaien op Scheveningen en diverse kraampjes van de Lifestyle markt bezoeken. Altijd op de Noordboulevard in Scheveningen van 12.00 tot 18.00 uur. Komende data: 30 juni, 1 en 2 juli; 21 t/m 23 juli en 25 t/m 27 augustus.

Veel plezier deze zomer!

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Agenda

Week van de eerlijke beeldvorming
29 juni tot en met 6 juli

De week van de Eerlijke Beeldvorming start met de offici√ęle opening van het pand aan de Torenstraat 35A. Op 29 juni is iedereen op het Torenplein (voor Florencia)