Foto: Derk Stegeman van de website: www.protestantsekerkdenhaag.nl

Een nieuwe kabinet zal er nu snel komen. Het Hoofdlijnenakkoord stemt niet vrolijk voor de nabije toekomst. Ons werk zal er zeker niet eenvoudiger van worden. Onze inzet voor gemeenschappen die de meest kwetsbaren insluiten, onze strijd tegen armoede en voor meer kansengelijkheid – ook van kinderen en jongeren, de hulp die we bieden aan mensen zonder papieren en de aandacht die we vragen voor hun leefsituaties – in al dit werk zullen we met meer tegenwind en meer tegenwerking te maken krijgen.

Het akkoord verwoordt een visie op samenleven en op gemeenschap die in alles anders is dan wat ons bij Stek voor ogen staat.

Twee soorten onvrede
Dat dit Hoofdlijnenakkoord op belangrijke punten onuitvoerbaar zou zijn, konden we al in een veel reacties en commentaren lezen. Vanuit de journalistiek, de wetenschap en de rijksoverheid zelf komen daarover fundamentele en kritische vragen. Daartegenover vinden veel mensen dat het goed is dat eindelijk de frustratie en onvrede een stem krijgt.

De verkiezingsuitslag lijkt te verwoorden dat veel mensen zich niet gehoord hebben gevoeld door een Haagse elite. Veel mensen zijn ook echt daadwerkelijk slachtoffer geworden van een nalatige overheid – kijk alleen al naar de Toeslagenaffaire of naar Groningen. Mensen die systematisch zodanig benadeeld zijn door de manier waarop de rechtsorde functioneert dat hun grondrechten echt zijn aangetast. Het is belangrijk dat deze onvrede niet alleen een stem, maar ook een antwoord krijgt.

Lees het volledige artikel op de website van volzin.nl:

Derk Stegeman: ‘Nieuw kabinet bemoeilijkt ons werk voor kwetsbaren’

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!