Doordat tijdelijk beleid voor lagere inkomens wegvalt, belanden veel Nederlanders volgend jaar in armoede. Volgens ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) zitten in 2024 995.000 Nederlanders onder de armoedegrens. Onder hen veel kinderen.

Het CPB ziet de armoede weer flink toenemen komend jaar. Waar nu nog 815.000 in armoede leven, zal dat komend jaar flink toenemen tot 5,8 procent van alle Nederlanders. Volgend jaar groeit 7,1 procent van alle kinderen op in armoede, tegen 6,1 procent in 2023.

Oorzaken hiervan zijn dat maatregelen die nu dienen om de laagste inkomens te beschermen tegen een armoedeval, zoals de energietoeslag van gemeenten, tijdelijk zijn. In de afgelopen jaren nam de armoede juist wat af.

Onder armoede wordt verstaan dat je onder de niet-veel-maar-toereikend-grens belandt. Daarvan moet je kunnen eten, drinken en wonen, maar ook een sportlidmaatschap en een korte vakantie hoort daarbij. De grens ligt voor 2023 op 1508 euro voor een eenpersoonshuishouden en voor 2024 op 1573 euro. Bedragen voor gezinnen liggen hoger.

Lees het complete artikel op de website van nu.nl:

Miljoen Nederlanders onder armoedegrens in 2024, onder wie 230.000 kinderen