Vrouwenopvang organisaties bieden bescherming en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld. Zij bieden directe en veilige opvang, als nodig in een andere gemeente dan de woonplaats van het slachtoffer. Opvangorganisaties met het keurmerk vormen met elkaar een landelijk stelsel van veilige opvang. Het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ staat voor een garantie van veiligheid voor cliënten die van dat landelijk stelsel gebruik moeten maken.

Het primaire doel van het keurmerk is het bieden van een waarborg van kwaliteit en veiligheid in landelijke samenhang. Dit betekent gegarandeerde kwaliteit en veiligheid bij de afzonderlijke gecertificeerde opvangorganisaties. Dit is in het belang van vrouwen, mannen én hun kinderen die door opvangorganisaties worden geholpen.

Het keurmerk is een kwaliteitskeurmerk. Voor veel opvangorganisaties is het keurmerk een aanvulling op bestaande certificaten zoals ISO en HKZ. Het keurmerk is gebaseerd op twee normenkaders die zijn samengesmolten tot één normenkader. Als eerste is het normenkader ‘Veiligheid in het landelijk stelsel bij geweld in afhankelijkheidsrelaties’ (2018) en het normenkader ‘Kinderen in de opvang’ (2019) vormt een aanvulling hierop.

Lees het complete artikel op de website van keurmerkvrouwenopvang.nl:

Keurmerk 'Veiligheid in de Vrouwenopvang' (2020)