Het aantal daklozen in Europa is de afgelopen tien jaar met 70 procent gegroeid. Onder hen zijn bovendien steeds meer gezinnen, vrouwen, kinderen en mensen met een niet-Europese nationaliteit.

EU-lidstaten gaven in 2018 ruim 30 procent minder geld uit aan het realiseren van betaalbare woningen dan tien jaar daarvoor. Nederland is daarbij geen uitzondering. In Nederland besteden mensen die in armoede leven 47% van hun inkomen aan woonlasten. Dit is hoger dan het Europese gemiddelde (43%)

Straat Consulaat: Door een gebrek aan betaalbare woningen stromen er weinig mensen uit naar een eigen woning. De groep daklozen die op straat verblijft blijft groeit daardoor.

Lees het complete artikel op de website van binnenlands bestuur:

Aantal daklozen in Europa groeit, net als in Nederland


Luister naar het interview op Den Haag FM over het 'waarom' het Straat Consulaat uw financiële ondersteuning goed kan gebruiken.