Door de grote vraag en het kleine aanbod zijn huurwoningen in de vrije sector in Den Haag voor veel mensen onbetaalbaar geworden. De gemeente Den Haag heeft onderzoek laten doen naar de prijs van huurwoningen.

De resultaten ervan noemt wethouder Balster ‘zorgelijk’. Hij wil samen met andere steden maatregelen nemen om huurwoningen meer toegankelijk te maken voor mensen met een kleinere beurs. Volgens het puntensysteem zou 34% van de huurwoningen in Den Haag onder de grens van 720 euro moeten vallen, maar in de praktijk geldt dat maar voor 5%.

Straat Consulaat: Er is maar een zeer beperkt aanbod aan betaalbare woningen in Den Haag. De particuliere sector hoeft zich niet aan deze puntentelling te houden waardoor hoge huren kunnen worden gevraagd. Het gevolg is dat mensen met een niet heel hoog inkomen het steeds moeilijker krijgen een betaalbare woning te vinden. Door het gebrek aan betaalbare woningen stagneert de doorstroom in de Maatschappelijke opvang en groeit de groep daklozen op straat.

Lees het complete artikel op de website van Den Haag FM:

Huurwoningen zijn veel te duur: Wethouder wil kunnen ingrijpen

Foto: door vrijwilligers van het Straat Consulaat in Den Haag.