Ruim zeven jaar proberen we dakloosheid terug te dringen, door in te zetten op zelfstandig wonen. Goede ambitie, zeggen UvA-onderzoekers Nienke Boesveldt en Dolly Loomans, maar de voorwaardelijke huurcontracten die we mensen steeds vaker aanbieden, staan daar haaks op.

Beschermd wonen en daklozenopvang zetten al ruim zeven jaar in op uitstroom naar een zelfstandige woning (commissie Dannenberg). Ook het Nationaal Actieplan Dakloosheid zet in op een eigen thuis als primaire oplossing voor dakloosheid. Tegelijkertijd maken veel gemeenten en verhuurders gebruik van voorwaardelijke tijdelijke contracten en nauwe toelatingseisen. Huisvesting is dan geen recht, maar een middel om ‘goed’ gedrag af te dwingen.

Wat is het resultaat van een beleid dat zelfstandig wonen bevordert en tegelijkertijd aan strenge regels bindt? Sinds 2018 vragen wij jaarlijks meer dan 460 personen, in zeven regio’s, naar hun ervaringen hiermee. Een deel van de geïnterviewden stroomde uit de voorzieningen voor beschermd wonen en de daklozenopvang en kreeg een woning aangeboden. Over het verloop van deze uitstroom spraken wij ook (vaak meermaals) met 360 medewerkers van zorginstellingen, woningcorporaties, politie en gemeenten.

Lees het complete artikel op de website van sociale vraagstukken:

Geen begeleiding, dan ook geen woning

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!