De bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten is onlangs, na de verkiezingen, in de nieuwe samenstelling van start gegaan. Voorzitter van de klankbordgroep is Martijn Balster, wethouder in de gemeente Den Haag én commissielid van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. De klankbordgroep adviseert over de bestuurlijke standpunten en lobbypunten en bespreekt hoe de VNG gemeenten het beste kan ondersteunen op het thema arbeidsmigranten.

Drie actuele onderwerpen

Tijdens de laatste bijeenkomst – naast de kennismakingsbijeenkomst – stonden 3 onderwerpen hoog op de agenda. De definitie van arbeidsmigranten, de problematiek rondom dakloze arbeidsmigranten en de uitgangspunten verdeling huisvesting arbeidsmigranten.

Er lijkt geen sluitende definitie te zijn voor arbeidsmigranten

Vanuit gemeentelijk perspectief merken we vaak dat er geen werkbare definitie is van dé arbeidsmigrant. Belangrijk discussiepunt hierbij is wanneer iemand geen arbeidsmigrant meer is en de effecten van de definitie wanneer iemand, ten onrechte, niet aangemerkt wordt als arbeidsmigrant. Er gaan diverse definities van arbeidsmigranten rond. Zo is de definitie die het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten gebruikt bijvoorbeeld niet hetzelfde als de definitie die gebruikt wordt in de Wet goed verhuurderschap.

Lees het complete artikel op de website van vng.nl:

Vernieuwde bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten van start

Foto Martijn Beekman van Wethouder Martijn Balster.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!