Duizenden kinderen zijn dak- of thuisloos of dreigen dat te worden. Zij worden ernstig bedreigd in hun recht op een normale ontwikkeling en een gezinsleven. Max Huber, Karen van Leeuwen en Mijke Caminada pleiten voor meer aandacht en begeleiding.

Vier- tot vijfduizend kinderen verblijven met hun ouders in de vrouwen- of maatschappelijke opvang. We weten weinig over hoeveel dakloze kinderen buiten de opvang verblijven, al bleek uit een recente telling in Noord-Brabant dat het er fors meer zijn dan geschat; 40 procent van alle getelde dakloze mensen waren kinderen. Daarbij komen nog de kinderen die hun huis dreigen te verliezen vanwege armoede.

In gezinnen die dak- of thuisloos zijn (of dreigen te worden), is veel stress, door dakloosheid, armoede, sociale en maatschappelijke uitsluiting, psychische problemen van ouders of onveiligheid. Kinderen die opgroeien in gezinnen waar veel stress is, hebben een hoog risico op sociale, psychische en cognitieve problemen. Voor kinderen die verblijven in de maatschappelijke opvang, is dat risico nog hoger, omdat in de opvang een normaal gezinsleven moeilijk is.

Lees het volledige artikel op de website van sociale vraagstukken:

Wat we moeten doen voor kinderen zonder thuis

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!