Passende huisvesting is cruciaal om dakloosheid te verminderen. Volgens Simone van Raak, manager Wonen en Samenleving bij Zayaz, werkt de woningcorporatie nauw samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en MO Den Bosch, de maatschappelijke opvang.

Wonen is een basisvoorwaarde en de gezamenlijke ambitie is om mensen buiten de opvang te houden of hun verblijf zo kort mogelijk te laten zijn. Het vraagstuk moet dus aan de voorkant worden aangepakt. Na een intakegesprek bij de gemeente kan er naar een passende oplossing worden gezocht.

Mensen kunnen hun woning verliezen door diverse tegenslagen, zoals scheiding, werkloosheid, schulden, psychische problemen of verslaving. Passende huisvesting moet altijd onderdeel zijn van de oplossing. Snel zelfstandig wonen is het doel, wat ook maatschappelijke kosten bespaart.

Om huisvesting en inkomen te regelen, worden verschillende middelen gelijktijdig ingezet. Het afstemmen van systemen en kijken naar de situatie van de persoon zorgt voor passende ondersteuning.

Het is van belang om dakloze mensen buiten de maatschappelijke opvang te houden. De groep daklozen verandert, waarbij mensen hun huis verliezen door ingrijpende gebeurtenissen, zelfs als ze nog een baan hebben. Het exacte aantal daklozen is moeilijk vast te stellen omdat velen tijdelijk onderdak vinden bij vrienden of familie voordat ze op straat belanden.

Woningcorporaties doen veel om dakloosheid te voorkomen, zoals snel contact opnemen bij huurachterstanden en contact houden met huurders die uit de maatschappelijke opvang komen. Korte communicatielijnen voorkomen grotere problemen.

Het artikel op de website van Aedes.nl gaat dieper in op het streven naar passende oplossingen te vinden voor mensen die uit de opvang komen:

Passende huisvesting is de sleutel

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Foto: Kansfonds.