De fractie van Westland Verstandig roept op om strenge regels voor huisvesting van arbeidsmigranten bij tuinders in Westland los te laten. Ze stellen voor om per initiatief naar de mogelijkheden te kijken, zoals al in andere gemeenten gebeurt.

Huisvesting van arbeidsmigranten op de bedrijven is een belangrijk punt voor dit college van B en W. Volgens de fractievoorzitter, Peter Duijsens, lost dit probleem grotendeels op, gezien het succes in andere gemeenten zoals Rotterdam. Er zijn recentelijk een paar units geplaatst bij een tuinder in Hoek van Holland, maar in Westland verloopt dit proces moeizaam. Duijsens beweert dat de gemeente initiatieven bemoeilijkt, wat in strijd is met de bewering van de wethouder dat tuinders het te duur vinden.

Duijsens vindt dat de regels voor huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijven te beknellend zijn en vraagt om versoepeling. Westland Verstandig verzoekt het gemeentebestuur om vóór 1 juli voorstellen te doen om huisvesting gemakkelijker te maken en ook eerdere plannen opnieuw te bekijken.

 Lees meer over deze oproep in het artikel van het AD: 

‘Strenge regels voor huisvesting arbeidsmigranten bij tuinders loslaten’

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!