Het probleem van dak- en thuisloosheid in ons land loopt uit de klauwen. Terwijl de oplossing ervan voor het grijpen ligt: biedt de doelgroep eerst een woning aan en dan pas begeleiding en niet andersom. Om die bewezen aanpak uit de VS hier te introduceren, moet de politiek de kostendelersnorm afschaffen. Daarvoor is moed nodig. Prinsjesdag is een mooie dag om die te tonen.

Recent publiceerde het CBS een alarmerend rapport over de dak- & thuisloosheid in Nederland. Volgens de nationale rekenmeesters is het aantal dak- en thuislozen in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld: van 17.800 naar 39.300.

Die enorme toename van het aantal dak- en thuislozen wijst op het falen van de welzijnsstaat, en van de participatiesamenleving. Terwijl we nota bene weten hoe we het probleem zouden kunnen oplossen. Hoewel die oplossingen evidence based en economisch haalbaar zijn, doen we echter niet wat gedaan moet worden.

Lees het complete artikel op de website van Sociale Vraagstukken:

Liever moed dan hoed op Prinsjesdag