Dat is wat we lezen op de website van woerden.tv over wat een voormalig dakloze inwoner van Harmelen wil. Een dorp waar mensen die tussen wal & schip terecht zijn gekomen opgevangen kunnen worden en als een nieuw startpunt kunnen gebruiken om weer een weg terug te kunnen vinden.

Volgens opgave van het CBS waren er in 2015 ca. 31.000 geregistreerde daklozenlozen in Nederland. Dit aantal is in de werkelijkheid veel hoger weten we uit de praktijk en naar alle waarschijnlijkheid zijn deze getallen anno nu nog veel hoger onder invloed van de bankencrisis en de bezuinigingen van de politiek.

31.000 stuks is ongeveer het bewoners aantal van een stadje als Aalsmeer. Dit is toch schrikbarend beeld te noemen en persoonlijk zie ik in Nederland niet één, twee, drie een dorp of stadje verschijnen waar dit soort aantalen mensen onderdak kunnen gaan vinden. Zeker niet in het huidige politieke klimaat. Maar goed,…….in dit geval gaat het om dat de gedachte telt en iedere vorm van aandacht voor de problematiek rondom onze dakloze medemens vinden wij mooi meegenomen!

Harmelenaar wil dorp stichten voor daklozen