Het kabinet maakt dit jaar nog 1,5 miljard euro extra vrij voor onder andere defensie, klimaat en de jeugdzorg. Dat is bekendgemaakt in de voorjaarsnota. Er is extra geld te besteden door meevallers in de zorg, lagere rentelasten en meevallende EU-afdrachten.

“Dat geld gebruiken we om problemen in de samenleving op te lossen”, zegt minister van Financiën Hoekstra.

Volgens Hoekstra is de economische groei nog steeds “robuust en stevig”, hoewel deze lager is dan waar in het najaar met Prinsjesdag vanuit werd gegaan (geen 2,5 maar 1,5 procent). De Raad van State waarschuwde het kabinet niet te veel uit te geven.

Hoekstra: “Er is nog steeds groei en het gaat om geld dat over is. We proberen in deze kabinetsperiode twee dingen te doen. We brengen de schatkist op orde, maar we doen ook forse investeringen. Dat kunnen we verstandig doen.”

Lees het complete artikel op de website van de NOS:

Defensie, klimaat en zorg profiteren van meevaller kabinet

foto: Straat Consulaat