De coronaperiode maakte het probleem van ‘dakloze EU-burgers’ duidelijker zichtbaar. Een plan van aanpak van het kabinet moet verandering brengen in hun kwetsbare positie.

In een brief informeerde staatssecretaris Van Ooien van Volksgezondheid de Tweede Kamer onlangs over het plan van aanpak Kwetsbare dakloze EU-burgers. Hij deed dit mede namens de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Het plan is opgesteld naar aanleiding van een bestuurlijk overleg in het voorjaar van 2021 tussen VWS en een aantal gemeenten. Het plan is vooraf ook ter consultatie gedeeld met relevante partijen uit het veld, aldus Van Ooijen.

Grotendeels grijs gebied

Tijdens de corona-lockdowns constateerden verschillende gemeenten dat hun noodopvang veelvuldig werd gebruikt, ook door daklozen uit andere EU-lidstaten. Meer dan was verwacht. Maar om hoeveel mensen het precies gaat en waar ze zoal verblijven, is nog grotendeels grijs gebied. Cijfers zijn alleen beschikbaar over repatriëringen naar andere lidstaten. Daarbij is in 2020 een toename te zien van ruim 6 procent ten opzichte van 2019.

In het bestuurlijk overleg is desondanks besloten dat ‘iets extra’s nodig is voor de specifieke groep kwetsbare dakloze EU-burgers, die zonder perspectief in Nederlandse gemeenten verblijft’. Het plan van aanpak dat er nu ligt is een aanvulling op het advies van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten. Inzet is een versterkte positie van EU-arbeidsmigranten en het verminderen van misstanden.

Lees het complete artikel op de website van Gemeente.nu:

Dakloze burgers uit andere EU-lidstaten scherper op het netvlies

Bij de foto: Maarten van Ooijen Staatssecretaris Volksgezondheid. Welzijn en Sport. Foto Martijn Beekman.