In gesprek met Jan de Vries, beleidsadviseur College voor de Rechten van de Mens

Het College van de Rechten van de Mens maakt zich hard voor behoorlijke huisvesting voor iedereen in Nederland. Ze ziet een toename aan mensen die van de woningmarkt afvallen of genoegen moeten nemen met illegale en ongewenste woonoplossingen. Waarom is de verwezenlijking van het recht op huisvesting steeds lastiger in Nederland? Platform31 ging voor het project ‘Souterrain van het wonen’ in gesprek met Jan de Vries van het College van de Rechten van de Mens. Hij geeft dit interview op persoonlijke titel.

Lees het complete interview op de website van Platform31:

Dakloosheid is primair een woonopgave – geen zorgopgave

Foto: door het Straat Consulaat van toekomstige opvang voor daklozen aan de Schenkweg in Den Haag.