Minder B&B’s in drukke wijken toestaan. Voorrang op huurwoningen voor leraren speciaal onderwijs. Ook voorrang voor politiemensen in opleiding. Meer woningen voor jongeren die nog niet voldoen aan de bindingseis met Amsterdam.

Een urgentieverklaring voor de meest kwetsbare economisch daklozen. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen in de Huisvestingsverordening Amsterdam 2024 die het college voorstelt. Tot en met 16 juli kunt u reageren op de voorstellen.

In de Huisvestingsverordening staan de regels voor verdeling, gebruik en wijziging van woonruimte. Amsterdam actualiseert deze regels elk jaar. Voor 2024 doet het college onder meer onderstaande voorstellen.

Minder B&B’s in drukke wijken

Voor iedere wijk is nu een maximaal aantal B&B’s vastgesteld. Dat maximum verlagen we met 30 procent, met uitzondering van Weesp. Daardoor zijn in drukke delen van de stad geen nieuwe B&B’s mogelijk. Pas als daar een B&B sluit, is er ruimte voor een nieuwe aanvraag.

Lees het complete artikel op de website van Amsterdam.nl:

Amsterdam: Wijzigingen woonbeleid 2024, wat vindt ú?

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!