Veel sneller dan verwacht hebben woningcorporaties plannen gemaakt om extra huizen te bouwen, dankzij een belastingkorting van 1 miljard euro. Het kabinet kwam vorig jaar vlak voor Prinsjesdag met die korting op de omstreden verhuurdersheffing, omdat in Nederland grote woningnood heerst.

De komende vijf jaar bouwen de corporaties 80.000 sociale huurwoningen met steun van de regeling. Dat maken koepelorganisatie Aedes, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag bekend.

Straat Consulaat: Fantastisch dat er nu meer betaalbare woningen bij komen. Hier is al zo lang veel vraag naar. Zo kunnen er straks meer en sneller mensen uitstromen uit de opvang naar een betaalbare woning. De afgelopen jaren zijn er 100.000 woningen te weinig gebouwd. Er zal dan ook nog een flinke inhaalslag gemaakt moeten worden.

Lees het complete artikel op de website van het AD:

80.000 sociale huurhuizen versneld gebouwd met belastingkorting

Foto: Sociale woningbouw in Den Haag door het Straat Consulaat. Dit soort aankondigingen willen we meer en meer gaan zien in Den Haag.