Uit onderzoek van Stichting Het Vergeten Kind blijkt dat dakloze jongeren gemiddeld elf maanden dakloos zijn en zich onrustig en buitengesloten voelen. Veel jongeren ervaren hun situatie als uitzichtloos en merken dat hun sociale netwerk kleiner wordt.

Het onderzoek toont aan dat 43% van de jongeren herhaaldelijk dakloos wordt. Bovendien voelt 66% van de jongeren zich onvoldoende geholpen door de hulpverlening. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het oplossen van dakloosheid en moeten hun aanpak beschrijven in een regioplan. Uit het onderzoek blijkt dat 46% van de gemeenten nog bezig is met het opstellen van zo’n plan.

Het merendeel van de gemeenten besteedt het extra geld dat ze ontvangen niet aan permanente woningen of financiële bestaanszekerheid, maar aan verbetering van bestaande hulp. Stichting Het Vergeten Kind beveelt gemeenten aan om het aantal dakloze jongeren in kaart te brengen, een integrale aanpak te hanteren en te zorgen voor voldoende huisvesting en inkomen voor deze jongeren.

Lees het complete artikel op de website van Valente.nl:

Onderzoek Het Vergeten Kind naar dakloze jongeren en inzet gemeenten

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Afbeelding gemaakt door Wim Reede.