De gemeente Den Haag heeft nieuwe afspraken gemaakt met grote bedrijven om de bouw van nieuwe woningen te waarborgen, zelfs bij een tegenzittende markt. De woningmarkt kampt met problemen zoals stijgende rentes, hoge bouwkosten en onzekerheden rond regelgeving, waardoor investeerders terughoudend zijn.

De gemeente streeft naar de bouw van vierduizend nieuwe woningen per jaar, maar wethouders hebben aangegeven dat 2023 mogelijk een teleurstellend jaar kan worden. Om ervoor te zorgen dat de woningbouw doorgaat, heeft de gemeente het Doorbouwverbond opgericht, waarbij marktpartijen en de gemeente hebben afgesproken om tot 2026 door te blijven bouwen en voldoende bouwlocaties beschikbaar te houden.

De bestaande bouwafspraken, waaronder het percentage betaalbare woningen, zullen worden gehandhaafd. Daarnaast zal de gemeente bedrijven ondersteunen bij subsidieaanvragen en contacten met de overheid. De focus ligt op projecten die tussen 2023 en 2025 moeten starten. De gemeente en de betrokken partijen zijn vastbesloten om ondanks de uitdagende marktomstandigheden samen te blijven bouwen aan de ambitie van vierduizend nieuwe woningen per jaar.

Lees het complete artikel op de website van Omroepwest:

Gemeente Den Haag grijpt in om komst nieuwe woningen te verzekeren

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Bij de foto: Wethouder van Asten (links) en Balster (rechts). Foto’s gemaakt door respectievelijk Arjen Hooij en Valerie Kuypers.