De recent voorgestelde Wet Betaalbare Huur is bedoeld om de ongebreidelde huurprijzen in de vrije huursector aan te pakken en meer regelgeving te introduceren. In de afgelopen zes jaar is het aantal particuliere huurwoningen bijna verdubbeld, waardoor de huurprijzen aanzienlijk zijn gestegen zonder enige relatie tot de kwaliteit van de woningen.

Het wetsvoorstel beoogt een groter deel van de huurmarkt te onderwerpen aan een maximumhuurprijs op basis van het puntenstelsel, waarbij het aantal punten wordt verhoogd van 148 naar 186. Tevens worden huurders en verhuurders in het lage en middenhuursegment verplicht zich aan de maximale huurprijzen te houden die het puntenstelsel voorschrijft. Het voorstel legt ook nadruk op de energie- en isolatieprestaties van woningen, waarbij huizen met een slecht energielabel minder huur mogen vragen en woningen met een goed energielabel juist meer.

De Woonbond ondersteunt het wetsvoorstel, maar doet aanvullende suggesties ter verbetering. Momenteel wordt het voorstel beoordeeld door de Raad van State en naar verwachting zal de Tweede Kamer het na het zomerreces bespreken, waarna het naar de Eerste Kamer zal gaan voor definitieve goedkeuring. Indien beide Kamers instemmen, zal de wet van kracht worden op 1 januari 2024.

Lees het volledige artikel op de website van de Woonbond:

Wat betekent de nieuwe Wet Betaalbare Huur?

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!