Nederland is geen arm land, want het aantal rijke mensen groeit. Tegelijkertijd stijgt ook de armoede want de vraag naar voedselpakketten neemt eveneens toe. Wie over voldoende geld en kapitaal beschikt hoeft niets te vrezen, want het geld brengt meer geld op en kan blijven groeien.

Heel anders is het verloop voor gezinnen die niet over genoeg kapitaal beschikken om van de opbrengsten te kunnen leven. De inkomsten stijgen al tien jaar nauwelijks, terwijl de kosten van het levensonderhoud jaarlijks omhoog gaan.

Een leven lang hard werken is veelal niet meer genoeg om ook op latere leeftijd verzekerd te zijn van een pensioen dat een menswaardige oude dag mogelijk maakt. Bij tegenslagen in het leven drogen de financiële middelen snel op. Inkomsten vallen snel weg zodra het werk te zwaar wordt. Heel wat eenoudergezinnen vervallen dan ook in diepe armoede.

Lees het complete artikel op de website van het Boeddhistisch Dagblad:

‘Een tegenstrijdige economische ontwikkeling’