Het Straat Consulaat is teleurgesteld over de aanpak van dakloosheid in Den Haag. Een jaar na de veelbelovende start van het beleidskader “Den Haag Geeft Thuis” is er nog weinig resultaat geboekt. De nieuwe aanpak om dakloosheid op te lossen door meer huisvesting voor dakloze mensen te realiseren komt niet van de grond. Het gevolg is dat steeds meer mensen moeten worden opgevangen, dat er steeds meer mensen op straat bivakkeren en dat heel veel mensen in precaire woonsituaties vast blijven zitten.

Aanstaande donderdag 27 juni om 13.30 uur bespreekt de Haagse gemeenteraad de eerste voortgangsrapportage van het beleidskader. Het Straat Consulaat, belangenbehartiger van (dreigend) dakloze mensen in Den Haag, zal dan ook inspreken.

Marlies Filbri, co-directeur Straat Consulaat: “We realiseren ons dat de omslag van opvang naar wonen tijd kost. Maar de toename van het aantal dakloze mensen vraagt om een groter gevoel van urgentie en concrete actie. Het grootste probleem is dat de woningbouw maar niet op stoom komt en het tekort aan betaalbare woningen blijft oplopen. Uiteindelijk is de afspraak: geen dakloosheid meer in Den Haag in 2030. We hebben niet zoveel tijd meer.”

Straat Consulaat ziet wel vooruitgang als het gaat om opvang. De kwaliteit lijkt beter te worden en we zijn positief over de opvang van EU-burgers, mensen met ernstige psychische aandoeningen en het voornemen om in het Haga Ziekenhuis tijdelijk ook (dreigend) dakloze mensen op te vangen en te huisvesten. Ook zijn we blij met de deelname van de gemeente en regiogemeenten aan de Ethos-telling 2024-2025. Hiermee krijgen we preciezer in beeld hoeveel mensen dakloos zijn en om welke groepen het gaat.

Maar zoals gezegd; steeds meer opvang is niet de oplossing. Jan de Vries, co-directeur Straat Consulaat: “Er is een plan nodig om de toestroom van dakloze mensen te beperken (preventie), de uitstroom uit de opvang te versnellen (huisvesting), en opvang af te bouwen ten gunste van woonplekken. Dit vereist een goede afstemming binnen de gemeente met verschillende wethouders en diensten met concrete doelstellingen én maatregelen om dakloosheid te voorkomen en uit te bannen. Dat ontbreekt nu, met name op het gebied van wonen en preventie van dakloosheid.”

Straat Consulaat heeft in een uitgebreide brief de gemeenteraad haar visie op de voortgangsrapportage gegeven. Lees hier de brief die we verstuurden.

 

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!