Op 20 juni 2019 informeerde minister Hugo de Jong de Tweede Kamer over de voortgang bij de implementatie van de aanpak cliëntondersteuning.

Hij ziet vier opgaven:

  1. Meer inzicht in vraag en aanbod;
  2. Betere bekendheid bij de toegang;
  3. Betere bekendheid over het recht op ondersteuning;
  4. Kwaliteit en deskundigheid bevorderen.

Over de volle breedte wil hij aandacht voor onafhankelijkheid. Inmiddels zijn diverse activiteiten opgestart die hij uitgebreid toelicht in de brief.

Tegelijk met de brief zijn twee onderzoeksrapporten meegestuurd:

“Wie helpen de weg te vinden”, een inventariserend onderzoek door XpertiseZorg naar het aanbod.
“Als het niet lukt om het zelf te regelen”, een onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF) en Instituut voor Publieke Waarden (IPW) naar de vraag naar cliëntondersteuning.

Elly Burgering

Download de genoemde PDF bestanden hieronder:

kamerbrief over voortgang clientondersteuning

als het niet lukt om het zelf te regelen

wie helpen de weg te vinden

Foto: Arenda Oomen van Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier.