Lieve lezer,

Soms is het al mooi weer met een volop schijnende zon, maar de volgende dag trekt de kou weer in je lijf als je buiten komt. Dit is de laatste maand dat de permanente winteropvang open is en de winterkouderegeling stopt dan ook. Waar zullen de mensen die daar nu slapen volgende maand verblijven? We monitoren dit goed.

In deze editie kijken we terug op een aantal evenementen waar we bij aanwezig waren. En we verwelkomen een nieuwe columnist: Peter. We blikken vooruit op de komende maand en geven weer tips. Dit keer onder andere tips om je belastingaangifte goed te kunnen doen. Heb jij iets leuks te melden of een oproep en wil jij dat in deze nieuwsbrief delen?
Laat het weten!

Met groeten van Mieke

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Goed nieuws/hulp gevraagd!

Zowel Patrick als Monika en Andrzej krijgen binnenkort een zelfstandige woning! Gefeliciteerd, het is jullie gegund. Zij hebben voor hun huizen spullen nodig en kunnen ook wel wat klus- en verhuishulp gebruiken. Mocht jij spullen over hebben of willen helpen met klussen en verhuizen, neem even contact op met Mieke (mieke@straatconsulaat.nl). Dan kijken we of we dit kunnen regelen!

Bryan is op 27 februari vader geworden. Zijn dochter heet Sofia Noemi. Van harte gefeliciteerd!

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Op stap met Ronald

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Het Woonprotest

Zondag 2 weken geleden waren wij (Jeroen Melchior, Marlies, Sanne, Andrzej, Monika en ik) van Straat Consulaat aanwezig bij het Woonprotest in Amsterdam. Het Woonprotest was gericht tegen het beleid van Minister Hugo de Jonge. De verhouding woningbouw en woningnood matchen op zijn zachtst gezegd elkaar niet.

Het was er een stralende dag ervoor. Was het ook maar zo stralend gesteld met het woonruimte aanbod: dan was dit protest + demonstratie niet nodig geweest. We verzamelden ons eerst op de Dam (wij waren er tegen 13 uur) waar wat toespraken waren en een paar duizend betrokkenen omtrent het onderwerp. Om 14 uur begon de demonstratie.

Het was mijn eerste demonstratie. Mooi om mee te maken maar ik hoefde er niet tussen te lopen, ben aan de zijkant gebleven om foto’s te maken. Straat Consulaat had een roze banner met de tekst “Niemand op Straat” en liep al scanderend met de andere deelnemers mee. We liepen al roepend (ik niet) van de Dam via de Kalverstraat (wat eerst niet mocht) tot aan het Amsterdamse Stadhuis aan het Waterlooplein. In het begin was er wat gaande, de ME hield heel strak toezicht, maar het kwam op mij heel gemoedelijk over. Bij het fotograferen viel mij op hoeveel ME er aanwezig was, vooral in busjes. Dat kost een aardige duit. Van al dat geld had men beter vele dakloze mensen een woonruimte kunnen laten huren voor een heel jaar.

Werkgroep Wonen Eerst

Sinds 13 maart zijn er verschillende werkgroepen bij de gemeente gestart. Straat Consulaat neemt met vrijwilligers deel aan deze werkgroepen. De bijeenkomsten van de werkgroepen bij de gemeente zijn er in het kader van het Nationaal Aktieplan tegen dakloosheid wat tot doel heeft om in 2030 dakloosheid uit te bannen. Het is de bedoeling dat wat besproken wordt in deze 6 werkgroepen tot een gemeentelijk beleid wordt omgezet om dit Nationaal Aktieplan op lokaal niveau uit te voeren. Peter en ik nemen vanuit Straat Consulaat deel aan de werkgroep Wonen Eerst, samen met 2 of 3 ambtenaren en vooral veel vertegenwoordigers uit het hulpverleningsveld inzake dak- en thuisloze mensen.

De grootste handicap van deze werkgroep is dat de Dienst Stedelijke Ontwikkeling niet bij de eerste bijeenkomst aanwezig was, terwijl die uiteindelijk beslist wat voor bestemming een gebouw krijgt – dus waar het gebouw voor gebruikt mag worden. Ik hoorde van de voorzitster van de werkgroep dat je daar nauwelijks met het onderwerp (Permanente) Winteropvang aan kan komen, dus daar is voor Straat Consulaat nog veel terrein te winnen. Dit is onder de aandacht gebracht bij de gemeente.

Nadeel is daardoor dat het doel – voor iedere dakloze persoon een woning/woonruimte in 2030 – wordt vertroebeld door het eigenbelang van instituties die de dakloze persoon als wingewest gebruiken. Ik heb de gemeente uitgelegd dat al deze ‘hulpverlening’ het bieden van woonruimte aan dakloze mensen juist in de weg staat, want dakloze mensen houden niet van regels en eisen en houden te weinig geld over. Daarnaast is het hulpverleningsveld eigenlijk op slechts een klein deel van de dakloze mensen gericht. De groep economisch dakloze mensen wordt zo geen aandacht gegund. En ook niet andere dakloze doelgroepen. Wonen Eerst moet om Wonen gaan en niet om belangen van hulpverleningsinstanties.

Een compliment voor de gemeente is ook op zijn plaats! Dat we mogen meedenken in het kader van dat plan is heel mooi.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Werkgroep opvang voor queer personen

Afgelopen donderdag waren Joy en ik bij een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over het LHBTIQ+ onderwerp. Dat was bij Spot46 van SHOP aan de Herengracht. Deze bijeenkomst was een verkennende bijeenkomst. Er komt nog een vervolg op 6 april. Er waren veel jongeren aanwezig, helaas geen als (ex-) dakloze betrokken volwassenen. Vandaar dat ik mijn inbreng concentreerde over volwassenen. Daarin werd ik door een zeer betrokken voorzitter ook gesteund.

Ik was er zelf aanwezig omdat ik ook tot een van deze doelgroepen behoor (al heb ik nu een vriendin) en omdat ik als ex-barman ooit bij de COC Haaglanden en als belangenbehartiger voor Stichting Rainbow (acceptatie onder alle culturen) daar ook enige kennis en ervaring mee heb.

Zelf ervaar ik wel eens negatieve geluiden in het dakloze mensen circuit, omdat die wereld klein is. Maar dat sterkt mij juist. Zo worden Jeroen en ik op de Koekamp door aanwezigen een enkele keer ‘die 2 homo’s’ genoemd en als de dakloze mensen van Nederlandse afkomst daar aanwezig zijn valt woord homo best wel vaak (naar elkaar). Er is zelfs een dakloze man die mij nooit aan wil spreken omdat ik ben wat ik ben. Geeft niks, het zij zo. Ik ben altijd al een buitenbeentje geweest en dat komt vooral door mijn genetische afkomst.

Het doel van deze LHBTIQ+ bijeenkomst(en) zijn om anders geaarde dak- en thuisloze mensen te helpen zich thuis en veilig te voelen in de opvang en er ook met de huisvesting rekening mee te houden. Het is ook de uiteindelijke bedoeling dat homohaat aangepakt wordt in de opvangwereld en dat men niet bang hoeft te zijn voor eventuele gevolgen als je jezelf wilt zijn. Onder dak- en thuisloze mensen heb ik er heel veel gekend (30 jaar ongeveer) waarvan ik gevoelsmatig aanvoelde dat er anders geaarde gevoelsgenoten onder zaten. Alleen erover praten was not done. Dat heb ik zoveel mogelijk gerespecteerd. Ook bij andere culturen is het precies zo.

Wat ik ook vind is dat men beter eerst over zichzelf kan praten voordat er ‘hulp’ verleend wordt in de vorm van therapie of medicijnen. Ik persoonlijk denk ook dat verslaving bij velen een harnas is omdat men niet zichzelf kan of durft te zijn. De eindresultaten van deze LHBTIQ+ bijeenkomsten worden meegenomen in de eindresultaten van de 6 andere werkgroepen.
Ronald

Studiebudget voor vrijwilligers

Als je een training, cursus of workshop wil volgen zodat jij je werk bij Straat Consulaat beter kunt uitvoeren, dan kan je hiervoor een aanvraag indienen bij Mieke. We hebben een studiebudget beschikbaar voor vrijwilligers die een training of cursus willen volgen die wij niet voor de groep vrijwilligers aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan een taalcursus Pools als jij Poolse dakloze mensen ondersteunt.
Wil je hier meer over weten of een aanvraag indienen? Geef het aan bij Mieke

PEP Den Haag organiseert ook trainingen voor vrijwilligers. Op 13 april organiseert PEP een workshop interculturele en inclusieve communicatie. In deze workshop leer je hoe je met mensen met verschillende culturele achtergronden kunt communiceren.

Meer weten of inschrijven?
https://www.denhaagdoetvrijwilligersacademie.nl/o/PEP-Den-Haag4/activiteiten/Workshop-interculturele-en-inclusieve-communicatie/48020

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Van Peter: DDD

Afgelopen week waren er verkiezingen voor de provincie en werd de BBB (BoerBurgerBeweging) van Caroline van der Plas vanuit het niets de grootste in alle 12 provincies en straks ook in de Eerste Kamer. Het zette mij aan het denken, want als 50.000 agrariërs dit voor elkaar krijgen dan moeten de ruim 50.000 mensen die in Nederland dakloos zijn dit ook makkelijk kunnen.

Er is de afgelopen decennia veel actie gevoerd tegen de woningnood, maar een eigen politieke partij die de belangen van honderdduizenden woningzoekenden in de politieke arena behartigt is er nog niet. Zo’n partij is een electoraal gat in de markt. Onze eis wordt dat iedereen zo snel mogelijk een dak boven z’n hoofd krijgt. Want hoe kan het dat in Nederland honderd miljoen kippen, twaalf miljoen varkens en vier miljoen koeien wel een dak boven hun hoofd hebben en 50.000 dakloze mensen niet? Dus weg met al die stinkende megastallen en ga bouwen voor dakloze mensen.

En hoe kan het dat er in Nederland duizenden gebouwen leeg staan terwijl er mensen op straat slapen? Een paar slogans heb ik ook al: “Geen woning, geen koning”, “Niemand op straat”, “In gelul kun je niet wonen” en “Leegstand is misdaad”. We hebben alleen wel wat geld nodig voor een reclamecampagne om bekend te worden, maar dat moet ook wel lukken.

Er zijn veel bouwbedrijven die woningen voor daklozen willen bouwen en best willen doneren, maar ook het Leger des Heils en woningcorporaties kunnen ons sponsoren. Een verkiezingsprogramma hebben we niet nodig, want dat leest toch niemand. Je hoeft alleen maar te roepen dat de regering niet luistert naar de stem van dakloos Nederland en je roept nog wat over Toeslagaffaires en Groningse aardbevingen en de grote zwerm van ontevreden kiezers strijkt de volgende keer bij ons neer. Dat zou een keer tijd worden ook.

Want waarom stemt ontevreden Nederland altijd op halve garen? Van Boer Koekoek, via Hans Janmaat, Pim Fortuyn, Geert Wilders, Thierry Baudet tot Caroline van der Plas, het blijft een stem die de ontevredene alleen maar verder de (koeien)stront in duwt. Dus laten we een politieke partij oprichten. Een naam heb ik al: Divisie Democratisch Daklozen (DDD). Als lijsttrekker hoop ik op iemand uit onze eigen Achterban met ervaringskennis: Martin van der Plas. Met zo’n achternaam zitten we gebakken. Op naar de 15 zetels!

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Van huis naar thuis

Bijeenkomst op 27 februari – Pakhuis de Zwijger
Ik ben Vaish, vrijwilliger van Straat Consulaat en Jongeren Panel 3de kamer. Maandag 27 februari waren we in Pakhuis de Zwijger bij een bijeenkomst over het thema “van huis naar thuis”. Hier bespraken we aantal zaken rondom het thema dakloosheid.

Er waren wethouders, directeur van MO, staatssecretarissen en ervaringsdeskundige jongeren aanwezig. We bespraken oplossingsgericht over hoe we dakloosheid zouden kunnen uitbannen en welke ideeën er al zijn. Er werden filmpjes afgespeeld met een aantal ‘systeem hacks’ die in verschillende steden zijn opgebouwd. Er zijn genoeg ideeën en oplossingen…waarom zoeken naar nieuwe oplossingen?

Ook kwam staatssecretaris Maarten van Ooijen en spraken we kort over het Nationaal Actieplan om dakloosheid in 2030 uit te bannen. Het Jongeren Panel heeft meegewerkt aan dat plan. Er is ook een schoolrapport uitgebracht door het Jongeren Panel waarin het Nationaal Actieplan is beoordeeld. De ambitie is heel goed om dakloosheid uit te bannen maar het plan is niet concreet genoeg om dit doel te behalen. Gemeentes krijgen nog steeds te veel vrijheid hierin en er zijn geen consequenties voor een gemeente als een deze het doel niet behaalt.

Zelf vond ik het een hele goede avond en ik zag hoeveel mensen hetzelfde denken. Dakloosheid is door de politiek gemaakt en dat kan ook opgelost worden als we dat een prioriteit vinden. Benieuwd naar het filmpje van de bijeenkomst? Check dit: https://m.youtube.com/watch?v=GPS6KcN-d0U

Tips van de maand

Tip 1
www.mentaleagenda.nl
In de mentale agenda vind je activiteiten op het gebied van mentale gezondheid, zoals themabijeenkomsten, cursussen, trainingen, lotgenotengroepen en naastengroepen. Van een anti-piekercursus of een ADHD-café tot familieavonden. Het aanbod is vooral in Den Haag, maar ook online en landelijk interessante bijeenkomsten komen aan bod. Alle activiteiten zijn gratis of tegen een kleine vergoeding beschikbaar.

Tip 2
Belastingaangifte
Het doen van belastingaangifte loont omdat je veel kosten kan aftrekken, wat veel mensen niet weten. Denk hierbij aan medicatie op recept (ook zelfzorgproducten op recept!), tandartskosten, dieetkosten en reiskosten die je hebt moeten maken naar bijv. een ziekenhuis.
Let wel op: bij een aanvullende verzekering zitten sommige kosten er soms tot een bepaald bedrag al bij inbegrepen. Check daarom eerst even hoe je verzekerd bent en waar je voor in aanmerking komt via de verzekering. Het deel dat niet vergoed wordt, kun je wel aftrekken bij de belastingdienst. Bewaar de nota’s van de apotheek en specialisten om de aangifte te kunnen doen.

Als er kosten zijn die je zelf niet kunt betalen, bespreek het dan, bijvoorbeeld bij de clientondersteuners van Straat Consulaat. Misschien kan er bijzondere bijstand of een fonds worden aangevraagd om de kosten te betalen.
Blijf niet weg bij medische zorg, het is belangrijk om de juiste zorg te krijgen!

Voor vrijwilligerswerk zonder vergoeding kun je gemaakte kosten ook in je aangifte meenemen. Zorg dat je hiervan de bonnen bewaart ter controle.
Aangifte kun je digitaal of op papier doen. Hiervoor heb je je digid nodig en je jaaropgaaf van je werkgever, uitkeringsinstantie en/of pensioenfonds.
Mocht je er zelf niet uit komen, dan kun je altijd hulp krijgen van de Belastingdienst. Je kunt dan bellen naar 0800 0543. Vragen over bijvoorbeeld toeslagen kun je daar ook stellen. FNV biedt ook hulp, helaas alleen voor leden. Bij sommige hogescholen bieden studenten hulp (wel een afspraak maken).

LET OP: geef nooit je digid aan een ander!!

Als laatste tip: wanneer je je aangifte vóór 1 april doet, is deze voor 1 juli verwerkt. Doe je dit voor 1 mei is het rond september verwerkt. Je moet het voor 1 mei doen, lukt dit niet, bel dan de belastingdienst om te vragen om uitstel. Je kunt tot 5 jaar terug belastingaangifte doen. Als je geen inkomsten hebt, kun je ook niks aftrekken van de belasting. Ik hoop dat jullie veel geld terugkrijgen.

Yvonne Louise

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Februari strand
Zon boven het strand
het is nog februari fris
maar de kinderen
jasjes nog aan
weten hoe leuk het al is.
Een kasteel bouwen
van het natte zand
een kasteel met kantelen
en een gracht
op het vrijwel stille strand.
Alleen een hond komt even langs
wat is dit dan toch
nou woef dit is een kasteel
tot de vloed opkomt
dus vooralsnog.
En dan, met de opkomst van de vloed
eet de zee het kasteel weer op
de kinderen juichen
armpjes omhoog
ze stappen naar achter
want daar is het zand nog droog.
Dan nu weer naar huis
schelpen veilig in de jaszak bewaard
maar eerst nog even
boven op de boulevard
chocomel met appeltaart.

Yvonne Louise

EEN HUIS
Een traan
rolde naar beneden
een traan
die alles zei
over het heden
gebouwd op het verleden
over ’t verdriet
doordat alles was ontnomen
en nu
met de sleutel in de hand
de sleutel in het slot
teruggegeven
binnen mogen komen
van de zelfkant
terug in het volle leven

Yvonne Louise