Eerst een dak boven je hoofd en dan de overige problematiek aanpakken. Dat is het idee achter Housing First en Wonen Eerst, de initiatief waarmee in Den Bosch het daklozenprobleem wordt aangepakt. Maar dan doemt er nog een probleem op: een groep daklozen die heel lastig te bereiken is. Zij komen niet naar de opvang, maar zitten verstopt in tentjes in het bos.

Lianne van Oosterhout is straatpastor in Den Bosch en wil juist aan deze specifieke groep hulp bieden. “Ze zijn allemaal stuk voor stuk de moeite waard, en de reden dat ik met zoveel plezier dit werk doe”, vertelt ze in 5 Dagen. Ze gaat met verschillende daklozen één-op-één in gesprek. Waar sommigen over hun problemen willen praten, komen anderen alleen om een kaarsje aan te steken, of puur voor de gezelligheid.

Dagbesteding

Ook Marcel Wijnen steekt zijn nek uit voor de dak- en thuislozen in Den Bosch. Vanuit Stichting Loods biedt hij dagbesteding aan kwetsbare groepen in de stad. Zo kunnen ze via de stichting aan de slag in een kringloopwinkel, bij de groenploeg of bij het straatmagazine. “Voor veel mensen is een bepaalde structuur belangrijk, maar ook een gevoel van er mogen zijn”, vertelt hij.

Lees het complete artikel op de website van nporadio1.nl:

Niet meer dakloos, maar 'muren komen op je af'. Hoe help je de meest onbereikbaren?

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!