Gemeente Utrecht verbetert de daklozenopvang door meer samenhang in zorg en opvang en door een duidelijke ingang te bieden. Hiermee beoogt de gemeente om verschillende vormen van opvang en begeleiding te bieden die beter aansluiten bij wat mensen nodig hebben.

Dit klinkt als een mooi plan stelt Elly Burgering van het Straat Consulaat. Zij heeft verder als commentaar dat zij wel meer mooie plannen heeft gehoord, maar dat het vaak bij de uitvoering valt of staat. Toch geeft zij aan dat de stad Utrecht het wel beter lijkt te doen dan wij hier in Den Haag.

In Den Haag valt dus nog het een en ander te verbeteren. Dit is waar het Straat Consulaat doorlopend actief mee is om de positie van dak- en thuislozen in Den Haag te verbeteren door actief te participeren in allerlei overlegsvormen.

Wilt u meer lezen over de ontwikkelingen in Utrecht? Kijk dan hier op de website van Gemeente.nu

Utrecht biedt daklozenopvang op maat