Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht waarom gemeenten en dienstverleners niet alle inwoners bereiken die in aanmerking komen voor ondersteuning in het sociaal domein, en wat gemeenten kunnen doen om mensen beter te bereiken. Het rapport ‘Gezien, gehoord en geholpen willen worden’ geeft hiervoor handvatten.

Nederland telt zo’n 1,3 miljoen volwassenen die te maken hebben met een stapeling van problemen. Een aanzienlijke groep heeft hulp of ondersteuning nodig, maar wordt niet bereikt. Daardoor kunnen de problemen erger worden, wat leidt tot duurdere en complexere hulp. Ook vergroot het de ongelijkheid tussen groepen en het leidt tot meer wantrouwen in de overheid.

Dilemma
Niet-bereik is voor veel gemeenten een dilemma. Enerzijds willen zij de inwoners ondersteunen, maar anderzijds willen ze een te groot beroep op voorzieningen voorkomen. Dit vanwege de beperkte beschikbaarheid van geld en personeel. Voor gemeenten is het lastig om zicht te krijgen op de omvang van het niet-bereik. Ondanks de inspanningen lukt het niet in alle gevallen om mensen met problemen adequaat te ondersteunen.

Lees het volledige artikel op de website van divosa.nl:

Maak de ondersteuning aan kwetsbare bewoners meer vraaggericht

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!