Vanaf februari krijgen vijf jongeren uit drie verschillende steden (Rotterdam, Eindhoven en Den Haag) voldoende inkomen. De vijf jongeren zijn tussen de 18 en 21 jaar, hun ouders zijn buiten beeld en niet in staat hun kind(eren) financieel te ondersteunen.

Laat jongeren niet zwerven

Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) is dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren. Samen met jongeren activeren zij overheden, politiek, organisaties en burgers om de situatie van dak- en thuisloze jongeren blijvend te verbeteren en jongeren dakloosheid te voorkomen.

Uit CBS-cijfers van augustus 2019 bleek dat het aantal dak- en thuisloze jongeren (18-30 jaar) in tien jaar tijd is verdrievoudigd van 4.000 jongeren in 2009 naar 12.600 in 2018. Deze jongeren moeten het vaak zonder de steun van ouders stellen. Veel van hen komen uit de jeugdzorg (60%). Ook de overgang van het ene naar het andere systeem, bijvoorbeeld van het praktijkonderwijs naar het speciaal onderwijs en MBO/Entree is een kwetsbaar moment waarop jongeren kunnen afglijden. Ook jonge statushouders hebben het moeilijk om in Nederland bestaanszekerheid op te bouwen. Alle dak- en thuisloze jongeren zitten in een onrustige en stressvolle situatie en hebben problemen op meerdere gebieden. Zo goed als allemaal hebben ze geldzorgen en daarmee financiële stress: schulden en onvoldoende inkomen om dagelijks rond te kunnen komen.

Lees het complete artikel op de website van basisinkomen.nl:

Laat jongeren niet zwerven – experimenteel inkomen voor vijf jongeren

Foto: Barbera Sterk.