Een aanzienlijk percentage van kinderen die in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verblijven, is onvoldoende beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld. Dat staat in het vandaag verschenen eindrapport van de onderzoekscommissie De Winter.

Volgens de commissie beschouwen veel ex-pupillen, die vanaf 1945 tot nu in de interne jeugdzorg hebben gezeten, hun bejegening als ‘liefdeloos en zeer hard’. Toezichthoudende instanties hebben bij geweld onvoldoende ingegrepen.

Op basis van representatief onderzoek blijkt dat 1 op de 10 personen die ooit in de jeugdzorg verbleven, vaak tot zeer vaak geweld meemaakte. Bijna een kwart van de ondervraagden heeft nooit geweld meegemaakt. Uit datzelfde onderzoek bleek dat geweld in pleeggezinnen minder voorkwam dan in instellingen.

Lees het complete artikel op de website van het AD:

Kinderen in jeugdzorg al decennia onveilig, excuses van kabinet

Foto: Straat Consulaat.