Er is een schrijnend tekort aan geschikte huurwoningen voor daklozen. Dat zegt Cornel Vader, directeur van het Leger des Heils.

Door het tekort kunnen daklozen niet doorstromen vanuit daklozencentra, waardoor de opvang letterlijk verstopt raakt. Ondertussen loopt het aantal mensen dat op straat leeft steeds verder op. Eerder dit jaar kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers waaruit blijkt dat het aantal daklozen tussen 2009 en 2015 met 74 procent is toegenomen.

Bron: 1V: EenVandaag, 8 september 2016