De (ex-)dak- en thuislozen van De Achterban nemen op 14 oktober 2011 voor een keer de taken over van de vrijwilligers van de Boodschappen BegeleidingsDienst (BBD).

Bert Schulte van De Achterban: “Jaarlijks organiseert De Achterban een sponsordag voor een goed doel. Twee jaar geleden was AMREF Flying Doctors erg blij met onze inzet en vorig jaar konden de bewoners van Woonzorgcentrum Rivierenbuurt een dagje uit met het geld dat wij bij elkaar hadden gelopen.”

Overlevingskracht

Waarom kiest De Achterban dit jaar de BBD? Achterbanner Ruud Demeyer: “Wij bewonderen de houding en overlevingskracht van de BBD. Deze organisatie, die zich nu alweer twintig jaar inzet voor eenzame ouderen, is door de gemeente nooit echt serieus genomen of voldoende gefinancierd en is altijd afhankelijk geweest van donateurs en fondsen. En nu bezuinigt de gemeente ook nog voor 80% op de BBD! Maar wie stond als enige klaar voor ouderen toen het zo sneeuwde en glad was vorige winter? De BBD! En wie bespaart de gemeente immens veel geld omdat ouderen zelfstandig thuis kunnen blijven wonen? Ook de BBD! De BBD kan wel een steuntje in de rug gebruiken.”

Stem laten horen

Dak- en thuislozen weten hoe het is wanneer je, net als de BBD, niet serieus genomen wordt, terwijl je keihard je best doet. Cees Elshout van De Achterban: “Daarom bestaat het platform De Achterban ook, om de stem te laten horen van deze doelgroep bij instellingen en politiek en voor hun belangen op te komen.” En dak- en thuislozen weten ook hoe het voelt als je sociale netwerk je in de steek laat en je alles zelf moet oplossen. Elshout: “Wij kunnen ons wel enigszins inleven in de situatie van de eenzame ouderen die gebruikmaken van de BBD. Voor sommigen is meegaan met de BBD het hoogtepunt van hun week!”.

Wat doet de Boodschappen BegeleidingsDienst?

De stichting Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) biedt begeleiding aan ouderen en mindervaliden bij het doen van boodschappen, het maken van uitstapjes en vakantieweken.

De BBD organiseert diensten en activiteiten die worden aangeboden vanuit het doel een bijdrage te willen leveren aan het bestrijden van eenzaamheid en het behulpzaam zijn bij het doen van boodschappen.

De BBD is bijzonder verheugd dat platform De Achterban, ondersteund door Stichting Straat Consulaat, het initiatief heeft genomen een sponsorloop met activiteiten te organiseren, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de BBD-dienstverlening aan ouderen. Met deze sponsordag wordt tevens het startsein gegeven aan de activiteiten die de komende maanden georganiseerd gaan worden in het kader van het 20-jarig bestaan van de BBD.

We danken De Achterban en alle andere mensen en organisaties die medewerking verlenen aan deze bijzondere dag.
Namens bestuur en medewerkers
Harry Wassenaar
directeur