Het CBS telde in 2019 bijna 40.000 dak- en thuislozen, van wie 11 procent – 4400 – vrouw. Dakloosheid lijkt dus vooral een probleem van mannen.

Maar: door de huidige benadering, zowel wat betreft definiëring als aanpak en preventie, blijft de situatie van dak- en thuisloze vrouwen onderbelicht. Zo kampen dakloze vrouwen vaak met andere problematiek. Vanwege de woningnood is het vervolgens moeilijk onderdak te vinden. Het aanbod betaalbare woningen bij corporaties en op de particuliere markt is geslonken. Dit wegens een jarenlang falend woonbeleid.

Lees het complete artikel op de website van Sociale Vraagstukken:

Dakloosheid van vrouwen blijft onderbelicht

Foto: Dakloze vrouwen in Den Haag tijdens de vrouwenverwendag in 2017.