In rap tempo neemt het aantal sociale huurwoningen af. Sinds 2013 telt Nederland bijna 100.000 huizen in de gereguleerde sector minder. De wachtlijsten nemen daardoor toe en meer mensen vallen buiten de boot. ,,Dit is de uitkomst van decennia aan politiek beleid.’’

De koepel voor woningcorporaties Aedes kwam vandaag met een rapportage over 2018 naar buiten. Het aantal nieuwbouwwoningen is naar een dieptepunt gezakt van 12.763. De jaren ervoor waren het er een paar duizend meer, maar de ambitie is om op het niveau van vóór de crisis te komen: 30.000 nieuwe huizen per jaar.

Lees het complete artikel op de website van het AD:

100.000 sociale huurwoningen minder in vijf jaar: ‘De trend is zorgwekkend’

Foto: Straat Consulaat